Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için forumka kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ

Hamdi

Admin
Site Admin
Katılım
29 Nis 2010
Mesajlar
21,826
Tepkime puanı
12,152
Puanları
113
Yaş
46
Konum
İstanbul
Adı
Hamdi TEKBIYIK
Kan Grubu
O Rh Negatif
2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete: 21.08.2008-26974
Tebliğ No: 2008/48
Değişiklik : 05.11.2008 Sayı: 27045
Değişiklik : 03.03.2009 Sayı: 27158
Değişiklik : 26.09.2009 Sayı: 27358

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
(2) Bu Tebliğ; 1/9/2008 - 31/8/2012 tarihleri arasında ticari amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanacak yasak, sınırlama ve yükümlülükleri düzenler.

Dayanak
MADDE 2 – Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ağ gözü açıklığı: Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın, gergin halde bir ağ gözünün birbirine karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafedir. Ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçümün ortalamasını,
b) Akarsu: Belirli bir yatak içinde sürekli veya zaman zaman akan nehir, çay, ırmak, dere gibi adlandırılan suları,
c) Akdeniz: 29° E (doğu) boylamı ile Suriye sınırı arasında kalan suları, (Bakınız Harita-1)
ç) Alamana ağı: Alttan büzülmeyen, voli ağları olarak da adlandırılan çevirme ağlarını,
d) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,
e) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu,
f) Çapari: Bir beden üzerinde her biri ayrı köstek ile bağlı, ikiden fazla tüylü veya tüysüz, yemli veya yemsiz iğne bulunan olta takımını,
g) Çevirme ağı: Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ağ içerisinde hapsetmek suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,
ğ) Dip trolü: Su ürünleri avcılığında, kapı kullanılarak deniz zeminine temas etmek sureti ile çekilen trol ağlarını,
h) Dolanan (sürüklenen) ağlar (Drift-Net): Alt yakasında ağırlıklar bulunmayan, mantar yakası plastik yüzdürücüler (tokyo terlik yapımında kullanılan) ile yaka halatı boyunca donatılmış, kurşun yakası olmadığı için kendi ağırlığı ile suda asılı kalarak, rüzgar ve akıntı etkisiyle su yüzeyinde hareket eden uzatma ağı çeşidini,
ı) Ege denizi: Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile 29° E (doğu) boylamı arasında kalan suları, (Bakınız Harita-1)
i) Gırgır ağı: Alttan büzülen çevirme ağlarını,
j) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,
k) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü,
l) İstiridye boyu: Büyük kabuğun (sol kabuğun), baştaki tepe noktasından (umbo), dikey olarak inen çap uzunluğunu,
m) Kerevit, deniz böceği ve istakoz boyu: Burnun dikenimsi ucundan kuyruk yelpazesinin sonuna kadar olan kısmın uzunluğunu,
n) Kum midyesi boyu: Kabukların birleşme noktasından dikey olarak inen çap uzunluğunu,
o ) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,
ö) Mavi yengeç boyu: Kabuğun (karapaksın) sağ ve sol taraflarındaki sivri çıkıntıların uçları arasındaki izdüşüm uzunluğunu,
p) Ortasu trolü: Pelajik balıkların avcılığında kullanılan, dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzüne yakın kısmından çekilen trol ağlarını,
r) Uzatma ağı: Balıkların galsamalarından ağa takılması veya ağa vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılması ya da sık gözlü ağa çarparak, seyrek gözlü ağda torba yapmak suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,
s) Zaman yasağı: İki tarih aralığı şeklinde verilen zaman yasaklarında, belirtilen tarihler, yapılan düzenlemeye dahil olup, düzenlemelerde belirtilen aylar, tebliğin geçerli olduğu yıllara ait aylardır. Yapılan düzenlemenin geçerli olduğu dönemi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yer Yasakları
Akdeniz’deki yer yasakları
MADDE 4 – (1) Akdeniz’de; Eşen çayı (36° 17,590’ N - 29° 15,820’ E) ile Anamur burnu arasında (36° 00,906’ N - 32° 48,200’ E), 1 Nisan - 30 Ekim tarihleri arasında köpek balığı avcılığı yasaktır. (Bakınız Harita-2)
(2) Antalya- Beydağları Milli Parkı’nın güneyini çevreleyen Kumluca ilçesi Çavuş limanındaki Küçük Çavuş burnundan başlayarak, Sulu ada, Taşlık burnu ve Beş adaları da içine almak kaydıyla Karagöz limanına kadar olan 19 km. uzunluğunda kıyı şeridinde,
(Yürürlükten kaldırılan fıkra:RG-26.09.2009-27358)
(3) Mersin ili, Bozyazı ilçesi, Kızıl Liman burnu (36° 04,243' N - 33° 04,708' E) ile Aydıncık ilçesi, Sancak burnu (36° 07,582' N - 33° 23,261' E) arasında kalan karasularımızda uzatma ağları ve parakete dışında, (Bakınız Harita-3)
(4) Mersin ili, Erdemli ilçesinde ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde kalan liman ve limanı çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde, (Bakınız Harita-4)
(5) Adana ili, Ceyhan ilçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesi’nde; (36°52’08" N-35°55’06" E), (36°50’30" N-35°56’02" E), (36° 51’ 30" N – 35° 58’ 24" E), (36° 53’ 24" N – 35° 56’ 42" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda, (Bakınız Harita-5)
6) Adana ili Yumurtalık ilçesi Kokar burnu ile Yumurtalık balıkçı barınağı arasında çekilen hattın batısında kalan kısımda uzatma ağları dışında,
(7) Adana ili, Yumurtalık ilçesi Sugözü elektrik santralinin bulunduğu (36° 50’ 24" N - 35° 53’ 48" E), (36° 50’ 06" N - 35° 54’ 36" E), (36° 49’ 42" N - 35° 54’ 12" E), (36° 49’ 26" N - 35° 53’ 54" E), (36° 50’ 00" N - 35° 53’ 00" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda, (Bakınız Harita-5)
(8) Adana ili, Yumurtalık balıkçı barınağı içi ve Barınak Feneri Kale Emniyet Tesisleri arasındaki alan içerisinde,
(9) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesi’nde, (36° 50 ’ 55 " N - 36° 07’ 24" E), (36° 50’ 55" N - 36°08’40" E), (36°51’54" N -36°07’24" E), (36°51’ 54" N - 36°08’40" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda, (Bakınız Harita-5)
su ürünleri avcılığı yasaktır.
Ege denizindeki yer yasakları
MADDE 5 – (1) Aydın ili, Kuşadası Dilek Yarımadası Sahil Milli Parkının; güneyde Dil iskelesinden, batıda Dip burnuna (Su adası ve Tavşan adası çevresi dahil), batıda Dip burnundan, kuzeyde Mersinli dere ağzına kadar olan kesimlerin 200 m. kıyı şeridinde,
(2) Aydın ili, Didim ilçesi, Akbük körfezinin Gevrek adası (Prasa adası) ile Değirmen koyu arasında çekilen hattın sahil şeridi arasında kalan kısmında, barınmak amacıyla giriş ve çıkışlar serbest olmak üzere, sürütme ve çevirme ağları ile,
(3) Muğla ili, Marmaris ilçesinde, Yalancıboğaz’ın her iki tarafında, denize doğru 100 metre alan içerisinde dönem boyunca, (Bakınız Harita-6)
(4) Fethiye ilçesi Ölüdeniz lagününde, (Bakınız Harita-7)
(5) Muğla ili, Bodrum yarımadası Kızılyar burnu (37° 09’508 N - 27°19,358’ E) ile Gemitaşı (37° 09, 088’ N - 27°15,709’ E), Büyük Kiremit adası (37° 05,169’N - 27°12,834’ E), Çavuş adası (37° 02,981’ N - 27°12,228’ E) ve Karabakla burnunu (37° 02,387’ N - 27° 13,812’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, uzatma ağları ve parakete dışında, (Bakınız Harita-8)
(6) İzmir limanında Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda, gemilerin Bostanlı balıkçı barınağına giriş ve çıkışları serbest olmak üzere, (Bakınız Harita-9)
(7) İzmir körfezinde Ardıç burnu ile Eskifener burnu arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda her türlü dreç ve tarak ile, (Bakınız Harita-9)
(8) İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık koyu’nda, (Dalyan burnu ile Minaretaşı arasından itibaren) dönem boyunca, (Bakınız Harita-10)
(9) Karasularımızın İzmir ili sınırları içinde kalan kısmında, ahtapot avcılığına getirilen zaman yasağına uymak şartıyla, kuzeyde Kapan burnu (38 32' 40" N - 26 48' 50" E) ile güneyde Çilazmak burnu (38 27' 00" N – 26 54' 30" E) arasında kalan sahil şeridinde, sahilden 6 kulaçtan (11m) daha derin sularda pinter ile, (Bakınız Harita-11)
(10) İzmir ili, Karaburun yarımadası, Mordoğan beldesinde, Ardıç burnu ile Ege Üniversitesi Ziraat Deneme İstasyonu arasında (Ayıbalığı mevkiinde hâlihazırda faal olan çökertme dalyanı hariç), kıyıdan 20 m. derinliğe kadar olan alanda,
(11) İzmir ili, Foça ilçesi Arslan burnu (38° 44,602’ N - 26°44,435’ E) ile (38° 44,533’ N - 26°40,883’ E), (38° 39,6616’ N - 26°39,996 E) ve Deveboynu burnunu (38° 39,326’ N -26°43,370’ E) birleştiren alan içerisinde uzatma ağları, parakete ve ağ dalyanları dışında, (Bakınız Harita-12)
(12) Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde, Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız koyu ile Yelkenkaya arasında (40° 14´ 362´ N - 25° 54´ 331´´) ile (40° 14´ 575´´ N - 25° 55´ 686´´ E) koordinat noktalarını birleştiren hat ile kıyı arasında kalan 200 m. genişliğinde 1 mil uzunluğundaki alanda, (Bakınız Harita-13) su ürünleri avcılığı yasaktır.
(13) Balıkesir ili, Ayvalık limanı’nda, Dalyan boğazı girişindeki geçit fenerlerinden ilk iki geçit fenerini birleştiren hattın doğusunda kalan sahada her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır. Ancak, bu alan içerisinde dalarak ve/veya elle toplama suretiyle midye avcılığı dönem boyunca, 15 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönem dışında ise 10 numaralı ve daha küçük numaralı (Değişik ibare:RG-3/3/2009-27158) 14 numaradan büyük (ebat olarak) iğnelere sahip paraketelerle avcılık yapılması serbesttir. (Bakınız Harita-14)
(14) İzmir ili Aliağa ilçesi Karaağaç mevkiinde bulunan Ege Gaz A.Ş. LNG terminaline ait iskele çevresinde 400 metre mesafe içerisinde su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır. (Eklenen fıkra RG-26.09.2009-27358)
Marmara denizindeki yer yasakları
MADDE 6 – (1) Avustralya denizaltısı (A-E 2) batığının bulunduğu (40° 32’ 50" N - 27° 16’ 00" E) koordinat noktasında, (Bakınız Harita-15)
(2) Balıkesir Gönen çayı ağzı (40° 19’ 38" N - 27° 38’ 00" E) ile Denizkent (40° 18’ 15"N - 27° 30’ 45" E) arasında kalan sahil şeridinde 3 mil içerisinde 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında, (Bakınız Harita-16)
(3) Erdek, Çınar limanı doğu burnu (40° 23,497’ N - 27° 48,536’ E) ile (40° 23,073’ N - 27° 48,533’ E) koordinat noktasını ve bu noktadan Seyitgazi burnuna (40° 23,091’ N - 27° 48,121’ E) çekilen hattın batısında kalan alanda, (Bakınız Harita-17)
(4) Erdek limanı, Seyitgazi burnu (40° 23,091’ N - 27° 48,121’ E), Tavşanlı adası burnu (40° 22,655’ N - 27° 47,425’ E), Zeytin adası güney burnu (40° 23,653’ N - 27° 47,273’ E) ve liman mendireği (40° 23,710’ N - 27° 47,275’ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda, (Bakınız Harita-17)
(5) İmralı adası etrafında (40° 37’ 00" N - 28° 27’ 00" E), (40° 37’ 00" N - 28° 37’ 00" E), (40° 28’ 00" N - 28° 37’ 00" E) , (40° 28’ 00" N - 28° 27’ 00" E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde, (Bakınız Harita-18)
(6) Mudanya Belediyesi iskelesi etrafındaki 50 m.’lik denizalanı içerisinde,
(7) İstanbul ili, Haliç içinde, Yeni Galata köprüsü’nden itibaren Alibeyköy ve Kağıthane dere ağızlarına kadar olan bölgede, (Bakınız Harita-19)
(8) İstanbul ili, Silivri ilçesi, TPAO Kuzey Marmara Doğalgaz Üretim Plâtformu ve buna ait deniz dibi boru hatlarının bulunduğu; (41° 03’ 58’’ N - 28° 15’ 05’’ E), (41° 03’ 30’’ N - 28° 11’ 28’’ E), (41° 03’ 13’’ N - 28° 11’ 27’’ E), (41° 02’ 59’’ N - 28° 11’ 25’’ E), (41° 02’ 51’’ N - 28° 10’ 57’’ E), (41° 03’ 12’’ N - 28° 10’ 51’’ E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde, (Bakınız Harita-20)
(9) Yalova ili, belediye kanalizasyon sisteminin deniz içerisinde kalan bölümünün 100 m. sağında ve solunda,
(10) Yalova ili, Altınova ilçesi, Hersek burnu ile Kocaeli ili, Karamürsel ilçesi, Büyükdere burnu arasında kalan bölgede sahilden itibaren 500 metre mesafe içerisinde, (Bakınız Harita-21)
(11) Tekirdağ ili, Altınova açıklarındaki belediye kanalizasyon sisteminin deniz içerisinde kalan bölümünün 500 m. sağında ve solunda,
(12) Tekirdağ ili, Marmara Ereğlisi, Botaş doğalgaz terminali işletme sahası, Trakya Unı-Mar doğalgaz çevrim santralleri ve Bütangaz A.Ş.’ye ait deniz dibi boru hatları ile şamandıra sistemlerinin bulunduğu; (40° 58’ 00’’ N - 27° 58’ 06’’ E), (40° 58’ 00’’ N - 28° 00’ 24’’ E), (41° 01’ 12’’ N - 28° 00’ 24’’ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda, (Bakınız Harita-22) su ürünleri avcılığı yasaktır.
(13) Marmara denizinde (İstanbul’da) Pendik – Ambarlı arasında yer alan petrol- doğal gaz boru hattının 200 m. sağında ve solunda demirleme yapılması yasaktır.
Karadeniz’deki yer yasakları
MADDE 7 – (1) Trabzon ili, Sürmene ilçesi dahilinde, balıkçı barınağı ile Kastel deresi arasında kalan sahil şeridinin denize doğru 1 km. lik kısmında,
(2) Samsun ili, Petrol Ofisi dolum tesislerinden ETİ Bakır Tesislerinin bitimine kadar olan sahil boyunca, deniz avlak sahasında (41° 16’ 00’’ N - 36° 23’ 00’’ E), (41° 17’ 00’’ N - 36° 24’ 00’’E), (41° 15’ 30’’ N - 36° 26’ 00’’ E), (41° 15’ 00’’ N - 36° 26’ 00’’ E) koordinatlarıyla sınırlı alan içinde, (Bakınız Harita-23)
(3) Düzce ili Akçakoca ilçesi açıklarında doğalgaz üretim platformu ve iletim hattı borularının bulunduğu, (41° 05´ 78´´ N - 031° 11´ 50´´ E), (41° 07´ 50´´ N - 031° 11´ 40´´ E), (41° 08´ 58´´ N - 031° 10´ 20´´ E), (41° 08´ 80´´ N - 031° 08´ 60´´ E), (41° 08´ 90´´ N - 031° 06´ 70´´ E), (41° 10´ 00´´ N - 031° 05´ 00´´ E), (41° 11´ 00´´ N - 031° 06´ 70´´ E), (41° 10´ 90´´ N - 031° 08´ 60´´ E), (41° 10´ 40´´ N - 031° 11´ 40´´ E), (41° 11´ 05´´ N - 031° 13´ 80´´ E), (41° 09´ 30´´ N - 031° 13´ 50´´ E), (41° 07´ 50´´ N - 031° 14´ 00´´ E),(41° 06´ 10´´ N - 031° 14´ 10´´ E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde, (Bakınız Harita-24)
(4) İstanbul ili, Kelağra (Galere) burnu (41° 14,149’ N – 29° 15,348 E) ile Dalyan burnu (Kilyos başı) (41° 15,491’ N – 29° 02,319 E) arasında kalan karasularımızda algarna, dreç, tarak ve hidrolik sistem ile, (Bakınız Harita-25)
(5) Bulgaristan sınırındaki Mutludere'nin denize döküldüğü yerin güneyinde bulunan Nusret Bulca gözetleme kulesinden (41° 58’ 48’’N-28° 01’36’’E) itibaren doğuya çizilen (90°) 12 millik hattın kuzeyinde, (Bakınız Harita-26) su ürünleri avcılığı yasaktır.
(6) Rize ili Çayeli ilçesinde bulunan Çayeli Bakır İşletmelerine ait derin deniz deşarj boru hattının bulunduğu (41° 05' 06,30" N - 040° 42' 03,72" E), (41° 05' 09,05" N - 040° 41' 58,86" E), (41° 05' 12,74" N - 040° 41' 54,12" E), (41° 05' 58,50" N - 040° 41' 14,00" E), koordinat noktalarını birleştiren hat üzerinde, (Eklenen fıkra RG-26.09.2009-27358)
Diğer yer yasakları
MADDE 8 – (1) Deniz Kaplumbağası üreme alanı olarak tespit edilen yerlerde (MUĞLA - Dalyan, Ekincik, Dalaman, Fethiye - Çalış; ANTALYA - Patara, Derme, Kumluca, Tekirova, Belek, Kızılot, Gazipaşa, Demirtaş, Olympos - Çıralı; MERSİN - Alata, Anamur, Kazanlı, Göksu deltası. ADANA - Akyatan, Yumurtalık; HATAY - Samandağ) I (a) grubu maden çıkarılması ve 1 Nisan - 30 Eylül tarihleri arasında sürat teknelerinin kıyıdan 1 mil mesafe içerisinde 5 milden 8 milden (Değiştirilen ibare RG-26.09.2009-27358) daha süratli seyretmeleri yasaktır. Deniz kaplumbağalarının üreme zamanlarında il müdürlüklerince gerekli koruma tedbirleri alınır.
(2) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 24 Eylül 2001 tarih ve 24533 sayılı Resmî Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde aletli dalış (SCUBA) yapmak yasaktır.
(3) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak ve her türlü vasıta ile dalış yapmak yasaktır.
(4) Turmeos I ve Turcyos I denizaltı kablolarının geçtiği güzergahlarda, kabloların 100 m. sağında ve solunda dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(5) 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 100 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Av Vasıtaları ve Yöntemlerine İlişkin Yasaklar
Her türlü trol yasağı
MADDE 9 – (1) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu' nun 24 üncü maddesinde belirtilen içsular, Marmara denizi ile İstanbul boğazında, Kelağra (Galere) burnu (41° 14,149’ N - 29° 15,348 E) ile Dalyan burnu (Kilyos başı) (41° 15,491’ N - 29° 02,319 E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan kısımda ve Çanakkale boğazında her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(2) Akdeniz’de;
(a) Antalya ili, Side beldesi, Selimiye feneri (36° 45,928’ N - 31° 23,092’E) ile Gazipaşa ilçesi, Kesik burnu (36° 09,964’ N -32° 23,418’E) arasındaki karasularımızda. (Bakınız Harita-27)
(b) Antalya ili Finike ilçesi, Finike körfezinde (36° 16,398’ N - 30° 09,097’E) koordinat noktası ile Akçaörgü burnu (36° 16,221’ N - 30° 22,094’E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan sahada, (Bakınız Harita-28) her türlü trol ile avcılık yapılması yasaktır.
(3) Ege denizinde;
a) Saros körfezinde;
1) Edirne ili dahilindeki Boztepe burnu (40° 37,140' N - 26° 04,403' E) ile, Çanakkale ili dahilindeki Büyük Kemikli burnu (40° 18,979' N - 26° 12,905'E), Gökçeada Aydıncık burnu (40° 09,801' N - 26° 00,554' E), Bozcaada batı burnunu (39° 50,259' N - 25° 57,754' E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada, (Bakınız Harita-29)
2) Bozcaada Eskifener burnu (39° 47,319' N - 26° 03,137' E) ile Babakale'yi (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada, (Bakınız Harita-29) her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
b) Edremit körfezinde; Küçükkuyu balıkçı barınağı (39° 32,781' N-26° 36,421' E) ile Küçük Maden adası (39° 23, 135’ N- 26° 34, 119’ E), Güneş adası feneri (39° 19,736’ N -26° 32,441' E), Çıplak Ada Yumru burnu (39° 16,722' N- 26° 34, 653' E) ve Eğribucak burnunu (39° 16,399’ N- 26° 36,589' E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada, (Bakınız Harita-30)
c) Dikili körfezinde; Madra çayı (39° 09,981' N - 26° 46, 000'E) ile Adatepe (Killik) burnu (39° 02,493' N - 26° 48,736' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada, (Bakınız Harita-31)
ç) Çandarlı körfezinde; Kemikli burnu (38° 55,051’ N- 26° 51,066’ E) ile Aliağa Taşlı burun (38° 50,063’ N- 26° 56,567’ E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan sahada,(Bakınız Harita-32)
d) İzmir körfezinde; Ardıç burnu (38° 31,947' N - 26° 37,510' E) ile Deveboynu’nu (38° 39,070' N - 26° 43,509' E ) birleştiren hattın güneydoğusunda kalan sahada, (Bakınız Harita-33-1)
e) Ildır Körfezinde; Çolak burnu (38° 26,716' N - 26° 23,791' E) ile Çeşme Uçburnu (38°22,593' N-26°17,141' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada, (Bakınız Harita-33)
f) Sığacık körfezinde; Gök liman (38° 08,445' N - 26° 37,475' E) ile Killik burnu (38° 09,829' N - 26° 46,515' E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan sahada, (Bakınız Harita-34)
g) Dilek boğazında; Çatal burnu (37° 38,471' N - 27° 04,759' E) ile Tekağaç burnu (37° 21,340' N - 27° 11,643' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada, (Bakınız Harita-35)
ğ) Dilek boğazında; Çatal burnu (37° 38,471' N - 27° 04,759' E) ile Tekağaç burnu (37° 21,340' N - 27° 11,643' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada, (Bakınız Harita-36)
h) Yeşilova körfezinde; Kızılada (36° 39,035’N - 28° 02,426’E) ile karşısındaki Karaburun (36° 36,558’ N - 28° 03,021’ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada, (Bakınız Harita-37)
ı) Hisarönü körfezinde; Dil (Lindos) burnu (36° 45,557’N - 28° 00,727’E) ile karşısındaki Ağıl burnunu (36° 41,638’N - 27° 58,698’E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada, (Bakınız Harita-38) her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
i) Gökova körfezinde;
1) Ören burnu (37° 01,055’ N - 27° 56,751’ E) ile karşısındaki Teke burnunu (36° 54,410’ N - 28° 00,921’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada, (Bakınız Harita-39)
2) Mersincik burnu (36° 50,161’N-28° 00,111’E) ile Gerence burnunu (36° 48,093’ N - 27° 59,518’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada (Bakınız Harita-39) her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
j) Güllük körfezinde;
1) Kazıklı limanında; Karaburun (37°18,243’ N - 27° 25,926’ E) ile Teke burnu (37° 15,100’ N - 27° 27,483’ E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan sahada, (Bakınız Harita-40)
2) Çam limanında; Teke burnu (37° 15,100’ N - 27° 27,483’ E) ile İncegöl burnu (37° 13,827’N-27° 30,365’E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan sahada, (Bakınız Harita-40)
3) Asin körfezinde; İncegöl burnu (37° 13,827’N-27° 30,365’E) ile İnce burun (37° 11,662’ N - 27° 31,631’E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan sahada, (Bakınız Harita-40)
4) İnce burun (37° 11,662’ N - 27° 31,631’E) ile Saplı burun (37° 08,061’N - 27° 24,777’E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada, (Bakınız Harita-40) her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
k) Köyceğiz limanında; Kızılburun (36° 47,205’ N - 28° 32,445’E) ile Bozburun’u (36° 45,614 N - 28° 36,770’E) birleştiren hattın kuzeyinde kalan sahada her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır. (Bakınız Harita-41)
(4) Karadeniz’de;
a) Ordu ili, Ünye ilçesi, Taşkana burnundan (41° 08,725’ N - 37° 17,531’ E) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda, (Bakınız Harita-42)
b) Sinop ili, İnceburun (42° 05,959’ N - 34° 56,695’ E) ile Samsun ili, Yakakent ilçesi, Çayağzı burnu (41° 41,040’ N - 35° 25,193’ E) arasında kalan karasularımızda, (Bakınız Harita-42)
c) Zonguldak ili, Alacaağzı burnu (41° 21,920' N - 31° 32,000' E) ile Bartın ili, Amasra ilçesi, Tekke burnu (41° 43,694' N - 32° 19,283' E) arasında kalan karasularımızda, (Bakınız Harita-43) her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(5) Her türlü trol avcılığının yasaklandığı yerlerde, yasak alan içerisinde yer alan balıkçı barınaklarından, Bakanlıkça izin verilen balıkçı barınaklarına geçiş amacı ile giriş ve çıkış serbesttir. Mesafe yasağı içinde yer alan bölgelerdeki balıkçı barınaklarının kullanımı herhangi bir izine tabi değildir.
Dip trolüne ilişkin yasaklar
MADDE 10 – (1) Dip trolüne bölge, zaman ve vasıflar bakımından konulan yasaklar aşağıda belirtilmiştir.
a) Madde 9' da belirtilen yerlerde dönem boyunca, trol avcılığına açık tüm karasularımızda ise 15 Nisan-15 Eylül tarihleri arasında, dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.
b) Akdeniz'de;
1) Antalya ili, Gazipaşa ilçesi, Kesik burnu (36° 09,964' N - 32° 23,418'E) ile Kızılliman burnu (36° 04,243' N - 33° 04,708' E) arasında kalan karasularımızda 1,5 mil içerisinde, (Bakınız Harita-44)
2) İncekumburnu (36° 14,044' N - 33° 56,979' E) ile Susanoğlu - Atakent (36° 24,971' N - 34° 05,458' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde, (Bakınız Harita-44)
3) Mersin Karaduvar balıkçı barınağı (36° 48,546' N- 34° 41,873' E) ile Ceyhan nehrinin denize döküldüğü yer (36° 34,101' N - 35° 33,385' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde, (Bakınız Harita-44)
4) Akıncı burnu (36° 18,456' N- 35° 46,745'E) ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda 1 mil içerisinde, (Bakınız Harita-44)
5) Akdeniz’de belirtilen yerler dışında kalan karasularımızda ise sahilden itibaren 2 mil içerisinde, (Bakınız Harita-44)
dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

c) Ege Denizi’nde;
1) Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile Boztepe burnu (40° 37,140' N - 26° 04,403' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde, (Bakınız Harita-45)
2) Gökçeada’da; adanın kuzeyinde, Kömür burnu (40° 09,524' N-25° 40,588' E) ve Kaşkaval burnu (40°14,479' N-25°56,556' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 1.5 mil, adanın diğer taraflarında ise 3 mil içerisinde, (Bakınız Harita-45)
3) Bozcaada’da, sahilden itibaren 3 mil içerisinde, (Bakınız Harita-45)
4) Çeşme Karaabdullah burnu (38° 15,955' N - 26° 14,373' E) ile Sığacık Teke burnu (38° 06,356' N - 26° 35,620' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde, (Bakınız Harita-46)
5) Ege denizinde belirtilen yerler dışında sahilden itibaren 1.5 mil içerisinde kalan karasularımızda,
6) Güllük körfezinde; Tekağaç burnu (37° 21,340' N - 27° 11,643' E) ile Kızılyar burnu (37° 09'508 N-27°19,358' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada 1 Aralık-15 Şubat tarihleri arasında, , (Bakınız Harita-47) dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.
7) Aydın ili, Dilek boğazında; Zeytin burnu (37° 41,256’ N - 27° 03,930’E) ile Tavşan adası (37° 39,057’ N - 27° 00,058’E) arasında kalan sahil şeridinde sahilden itibaren 200 m.’lik mesafe dışında zaman yasağına uymak şartıyla dip trolü ile su ürünleri avcılığı serbesttir. (Bakınız Harita-48)
ç) Karadeniz'de; Zonguldak İli Ereğli Baba burnu (41° 17,342’ N - 31° 23,937’ E) ile Alacaağzı burnu (41° 21,920' N - 31° 32,000' E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde, diğer yerlerde ise 3 mil içerisinde dip trolü avcılığı yasaktır. (Bakınız Harita-49)
(2) Ege ve Akdeniz’de kullanılacak dip trolü ağlarının torba ağ göz açıklığı baklava (rombik) gözlü ağlarda 44 mm.’den, kare gözlü ağlarda 40 mm.’den, torba dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklıkları ise bu ölçülerin iki katından küçük olamaz.
(3) Karadeniz'de torba ağ göz açıklığı 40 mm.’den, torba dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklığı ise 80 mm.’den küçük olamaz.
(4) Dip trolü ağlarında torba göz açıklığından daha küçük gözlü ağ kullanılması, ağın torba kısmında muhafaza ve torba ağından başka ağ bulundurulması yasaktır.
(5) Dip trol ağlarının torba kısmında misina (tek kat-olta misinası) ağların kullanılması yasaktır.
(6) Asgari göz açıklığı ölçülerinden küçük dip trolü ağlarının gemilerde bulundurulması ve dip trolünün birden fazla gemiyle çekilmesi yasaktır.
(7) 1000 metreden derin sularda dip trolü ile avcılık yapılması yasaktır.
(8) Dip trolü ağları, trol avcılığının yasaklandığı yer ve zamanlarda gemilerde toplanmış olarak nakledilebilir. Trol kapıları asılı vaziyette bulundurulamaz. Kapıların asılı olduğu yerlerin (Matafora) geminin içerisine dönük olması zorunludur.
(9) Marmara denizinden geçecek trol gemilerinin, Çanakkale ve İstanbul il müdürlükleri tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından Marmara denizine girişlerinde ağların ve kapılarının mühürletilmesi zorunludur. Ağlar ambarda, kapılar ise güvertede veya ambarda bulundurulmalıdır.
(10) İstanbul boğazından girecek dip trol gemilerinin mühürleme işlemi Büyükdere’de yapılacaktır.
(11) İlk hareket noktası Marmara denizi olan ve diğer karasularımıza trol avcılığı yapmak üzere gidecek trol gemileri, ağ ve kapılarını geminin bulunduğu yere en yakın il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek mühürleteceklerdir.
Ortasu trolüne ilişkin yasaklar
MADDE 11 – (1) Karadeniz’de her türlü trol ile avcılığın yasaklandığı yerlerde, Marmara denizi, Ege denizi ve Akdeniz’de orta su trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(2) Ortasu trolü, kullanımına izin verilen yer ve zamanlarda çift gemi ile çekilebilir. Ortasu trolü ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
(3) Karadeniz’de ortasu trolünün 18 m.'den (10 kulaç) daha sığ sularda çekilmesi ve 15 Nisan-15 Eylül tarihleri arasında su ürünleri istihsalinde kullanılması yasaktır. Ancak, Karadeniz’de 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında, çift gemi ile çekilmek şartıyla, Samsun ili, Yakakent ilçesi, Çayağzı burnu (41° 41,040' N-35° 25,193' E) ile Samsun-Ordu İl sınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü yer (41° 08,874' N - 37° 10,112' E) arasında 20 kulaç ve daha derin sularda ortasu trolü ile çaça balığı avcılığı serbesttir. (Bakınız Harita-50) Bu istisnadan faydalanacak balıkçı gemileri tarafından avlanan çaça balığı için ek-2’de yer alan "Menşe Belgesi"nin düzenlettirilmesi zorunludur.
Çevirme ağlarına ilişkin yasaklar
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen alanlarda gırgır ağları ile avcılık yasaktır.
a) Taşucu körfezinde, Güvercin ada (36° 14,716’ N - 33° 48,621’ E) ile İncekumburnu (36° 14, 090’N - 33° 56, 899’ E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alan içinde. (Bakınız Harita-51)
b) Fethiye körfezinde, Fethiye adası feneri (36° 38,824’ N - 29° 05,896’ E) ile Paçarız burnu (36° 38,517’ N - 29° 06,075’ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alan içinde, (Bakınız Harita-52)
c) Köyceğiz, İztuzu sahilinde, Akiye burnu (36° 47,945’ N - 28° 35,671’ E) ile Bozburun’u (36° 45,604’ N- 28° 36,770’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alan içinde, (Bakınız Harita-53)
ç) Güvercinlik körfezinde, Sıralık burnu (37° 07,712’ N - 27° 32,282’ E) ile karşısındaki Pina (Kimse) (37° 09,149’ N - 27° 33,023’ E) burnunu birleştiren hattın doğusunda kalan alan içinde, (Bakınız Harita-54)
d) Gökova körfezinde, Akbük burnu (37° 00,971’ N - 28° 06,918’ E) ile Kargılı burnunu (36° 56,501’ N - 28° 05,822’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada, (Bakınız Harita-55)
e) Asin körfezinde; İncegöl burnu (37° 13,827' N - 27° 30,365' E) ile İnce burun (37° 11,662' N - 27° 31,631' E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan sahada, (Bakınız Harita-56)
f) Kazıklı limanında, Karaburun (37° 18,251’ N - 27° 25,935’ E) ile Teke burnunu (37° 15,350’ N - 27° 27,309’ E) birleştiren hattın kuzey doğusunda kalan alan içinde, (Bakınız Harita-56)
g) Çandarlı körfezinde Kemikli burnu (38° 55,051’ N- 26° 51,066’ E) ile Aliağa Taşlı burun (38° 50,063’ N - 26° 56,567’ E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan alan içinde, (Bakınız Harita-57)
ğ) Saros körfezinde Kuşburnu (40° 36’, 134 N - 26° 38, 193' E) (40° 30’,647 N- 26° 38, 193' E) (Değişiklik, 5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG) ile karşısındaki (40° 38’, 295 N - 26° 38, 193' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alan içinde, (Bakınız Harita-58)
h) İstanbul ve Çanakkale boğazlarında trafik ayırım düzeni içerisinde,
ı) Çanakkale boğazında Nara burnu feneri (40° 11, 823' N - 26° 24, 093' E) ile Akbaş feneri (40° 13, 276' N - 26° 25, 491 'E) ve Kepez feneri (Kanlıdere) (40° 05, 506' N - 26° 21, 816 'E) ile Soğandere (Karanfil burnu) feneri (40° 06, 429' N - 26° 19, 716' E) arasında kalan alan içinde, (Bakınız Harita-59)
i) İstanbul Adalar’da; Burgazada Mezarlık burnu (40° 53, 218’ N - 29° 03,329’ E), Kınalıada Ocak burnu (40° 54, 223’ N - 29° 02,729’ E), Kınalıada Liman burnu (40° 54, 454’ N - 29° 03,453’ E), Burgazada Çeşme burnu (40° 53, 129’ N- 29° 04,199’ E), Heybeliada Değirmen burnu (40° 53, 046’ N - 29° 05. 355’ E), Dragos (40° 54, 443’ N - 29° 08, 343’ E), Büyükada çakarı (40° 53, 010’ N - 29° 07, 920’ E), Büyükada su iskelesi (40° 52, 040’ N - 29° 08,530’ E) ve Büyükada (40° 51,850’ N- 29° 08, 000’ E), Büyükada Dil burnu (40° 51 709’ N - 29° 06,472’ E) ve Heybeliada askeri liman (40° 52,340’ N - 29° 06,150’ E) Heybeliada (40° 52,400’ N - 29° 04, 500’ E) ve Burgazada (40° 52,500’ N - 29° 04, 000’ E) koordinat noktalarını birleştiren alan içinde, (Bakınız Harita-60)
j) İstanbul boğazında, Ahırkapı (41° 00’ 27" N - 28° 59’ 05" E) ve Kadıköy İnci burnu mendirek fenerini ( 40° 59’ 05" N - 29° 00’ 52" E) birleştiren hat ile Yeniköy vapur iskelesi (41° 07’ 01" N - 29° 04’ 18" E) ve Paşabahçe fenerini (41° 06’ 57" N - 29° 05’ 23" E) birleştiren hat arasında kalan alan içinde,
k) İzmit körfezinde Zeytin burnu (40° 44’, 500 N - 29° 47, 068' E) ile karşısındaki (40° 43’, 416 N - 29° 46, 908' E) koordinat noktasını birleştiren hattın doğusunda kalan alan içinde, (Bakınız Harita-62)
l) Artvin ili, Hopa ilçesi, Kemalpaşa bucağı, Sarp köyü açıklarında, (41°34’ 48" N - 41° 17’ 13" E) ile (41° 30’ 42" N - 41° 32’ 12" E) koordinatlarını birleştiren hattın Gürcistan sınırına kadar olan kısmında kalan karasularımızda, (Bakınız Harita-63)
(2) Tüm denizlerimizde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(3) Mıhlı çayı ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda, 15 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında gırgır ağları ile yazılı orkinos, uzun kanat orkinos, gobene (tombik), akya ve sarıkuyruk balıklarının avcılığı serbesttir.
(4) Orkinos avcılığına ilişkin getirilen düzenlemeler kapsamında, gırgır ağları ile orkinos avcılığına izin verildiği dönemde, gırgır ağlarının kullanımı serbesttir.
(5) Orkinos avcılığında kullanılan gırgır ağları hariç, derinliği 90 kulaçtan daha fazla olan gırgır ağlarının kullanımı yasaktır.
(6) 12 kulaç derinliğe kadar olan fanyalı ve fanyasız, alttan büzülmeyen, mapa ve tel bulunmayan, alamana (voli) ağları ile dönem boyu avcılık yapılması serbesttir.
(7) Bütün karasularımızda gırgır ağları ile 10 kulaç (18 m) derinlikten daha sığ sularda avcılık yapılması yasaktır. Ancak;
a) Karadeniz’de; Kastamonu ili, Cide ilçesi Köpekkaya burnu ile Bulgaristan sınırı arasında kalan karasularımızda ve Marmara denizi’nde 1 Eylül - 1 Aralık tarihleri arasında 6 kulaçtan (11 m) itibaren,
b) Akdeniz’de; Seyhan nehrinin denize döküldüğü yerdeki Deliburnu feneri (36° 43,127’N - 34°54,172’E) ile Yumurtalık limanı girişindeki Ceyhan boğazı feneri (36° 42,442’ N - 35°43,945’ E) arasında kalan alanda, (Bakınız Harita-64) 6 kulaçtan (11 m.) itibaren; uzunluğu en fazla 3 boy (600 m.) ve derinliği en fazla 18 kulaç (33 m.) olan gırgır ağları ile avcılık yapılması serbesttir.
b) Akdeniz’de; Susanoğlu - Atakent (36° 24,971' N- 34° 05,458' E) ile Akıncı burnu (36° 18,456' N- 35° 46,745'E) arasında kalan alanda, (Bakınız Harita-64) 6 kulaç (11 m.) derinlikten itibaren; uzunluğu en fazla 3 boy (600 m.) ve ağ derinliği en fazla 18 kulaç (33 m.) olan gırgır ağları ile avcılık yapılması serbesttir. (Değişiklik, 5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)
(8) Gırgır ağı kullanan balıkçı gemileri için Bakanlık il veya ilçe müdürlüklerinden ağlarının derinliğini gösterir, bir yıl geçerli ölçüm belgesi alınması zorunludur. (Ek-3)
(9) Çevirme ağları kullanılarak belirli bir alanı kapatmak sureti ile bu ağlara dalarak ve elle çekerek kıyıda dar bir saha içerisine toplamak suretiyle (elleme veya eleme adı verilen yöntemle) su ürünleri avcılığı yasaktır.
Işıkla avcılığa ilişkin yasaklar
MADDE 13 – (1) Işık ile avcılığın yasak olduğu alanlar;
a) Akdeniz’de, Anamur burnu (36° 00,906’ N - 32° 48,200’ E) ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımız,
b) Ege denizinde;
1) Edirne ili dahilindeki Boztepe burnu (40° 37,140' N - 26° 04,403' E) ile Çanakkale ili dahilindeki Büyük Kemikli burnu (40° 18,979' N - 26° 12,905' E), Gökçeada Aydıncık burnu (40° 09,801' N - 26° 00,554' E) ve Bozcaada Batı burnunu (39° 50,259' N - 25° 57,754' E) birleştiren hattın doğusunda kalan saha, (Bakınız Harita-65)
2) Bozcaada Eskifener burnu (39° 47,319’ N - 26° 03,137’ E) ile Babakale’yi (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) birleştiren hattın doğusunda kalan saha, (Bakınız Harita-65)
3) Babakale (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) ile Küçükkuyu balıkçı barınağı (39° 22,781’ N - 26° 36,421’ E) arasında kalan sahada 2 mil içerisinde (Bakınız Harita-66)
4) Küçükkuyu balıkçı barınağı (39° 22,781’ N - 26° 36,421’ E) ile Küçük maden adası (39° 23, 135’ N - 26° 34, 119’ E), Güneş adası feneri (39° 19,736’ N -26° 32,441’ E), Çıplak ada Yumru burnu (39° 16,722’ N - 26° 34, 653’ E) ve Eğribucak burnunu (39° 16,399’ N - 26° 36,589’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan saha, (Bakınız Harita-67)
5) Çandarlı körfezinde; Kemikli burnu (38° 55,051’ N - 26° 51,066’ E) ile Aliağa Taşlı burun (38° 50,063’ N - 26° 56,567’ E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan saha, (Bakınız Harita-32)
6) İzmir körfezinde, Ardıç burnu (38° 31,955’ N - 26° 37,525’ E) ile Kapan burnu (38° 32,689’ N - 26° 48,880’ E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan karasularımız, (Bakınız Harita-68)
7) Ildır körfezinde; Çolak burnu (38° 26,716' N - 26° 23,791' E) ile Çeşme Uçburnu (38° 22,593' N - 26° 17,141' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan saha, (Bakınız Harita-33)
8) Asin körfezinde, İncegöl burnu (37° 13,827’ N - 27° 30,365’ E) ile İnce burun (37° 11,662’ N - 27° 31,631’ E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan saha, (Bakınız Harita-69)
c) Marmara denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazları,
ç) Karadeniz.
(2) Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile Anamur burnu (36° 00,906’ N - 32° 48,200’ E) arasında kalan karasularımızda 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında ışık ile avcılık yapılması yasaktır.
(3) Diğer karasularımızda ışıkla avcılık yapmak üzere Marmara denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçecek gemiler için, geçiş güzergâhını beyan etmek şartıyla, geminin bulunduğu yere en yakın il veya ilçe müdürlüğünden ek-4’te yer alan "Geçiş Belgesi"nin alınması ve gemilerin en geç 3 gün içerisinde geçiş yapmaları zorunludur.
(4) Işık ile avcılık yapacak balıkçı gemilerinde, takımda sadece bir teknede ışık kaynağı bulunabilir.
(5) Işık ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için, istihsalde bulunacakları yerin bulunduğu il müdürlüklerinden birine müracaat edilerek ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
(6) 100 watta kadar olan aydınlatma gücünün kullanımı müsaadeye bağlı değildir. Işıkla avcılığa izin verilen alanlarda kullanılacak ışık takatı, ana tekne, yardımcı ve taşıyıcı tekneler dahil toplam 8000 wattı geçemez.
(7) Işık ile avcılıkta aydınlatma ancak su üstünde yapılır.
(8) Işık teknelerinde personel bulundurulması ve iki ayrı takımın ışık tekneleri arasında en az 200 m. mesafe bulunması zorunludur.
(9) 30 m.’den daha sığ sularda ve balık çiftliklerinin kafeslerine 300 m.’den daha yakın mesafede ışık yakılması yasaktır.
(10) Gırgır ağları ile yapılan avcılıkta, etrafı çevrilmiş balıkların ağın ağzından kaçmasını önlemek için kısa süreli olarak yakılıp söndürülen, 12 veya 24 volt 100 wattan küçük tek lamba ışık kaynağı olarak değerlendirilmez.
(11) Gırgır gemilerindeki hizmet botları, ışık teknesi olarak da kullanılabilir.
Sürütme, uzatma ve diğer avlanma araçları ile avcılığa ilişkin yasaklar
MADDE 14 – (1) Bütün karasularımızda, ığrıp, trata, tarlakoz, manyat ve benzeri kıyı sürütme ağları ile her türlü su ürünleri avcılığı ve bu ağlar ile ağları kullanmaya yarayacak donanımların balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır.
(2) Ancak;
a) Ege denizinde, Eğribucak burnu (39° 16,399’ N - 26° 36,589' E) ile Babakale (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada, 1 Eylül - 31 Aralık 2008 tarihleri arasında (Değişik ibare:RG-03.03.2009-27158) 15 Nisan 2009 tarihine kadar trata ile avcılık yapılabilir.
b) Paşabahçe, Küçüksu, Vaniköy, Ortaköy, İstinye Tokmak Burnu, Tuzla Karaaslan (Şıkır), Kumlar, Fenerbahçe, Yalakdere, Kireçburnu, Kumburnu, Çınarkoy’da, il müdürlüklerince belirlenecek alanlarda, Çanakkale boğazındaki Kepez Dalyan burnunda (Akıntı burnu) ve Namazgah burnunda (Kilitbahir feneri) 250 m. yarıçapındaki deniz sahasında, 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri dışında manyat ile avcılık yapılabilir. Bu alanlarda avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı gemileri için, istihsalde bulunacakları yerin bulunduğu il müdürlüğünden ek-1’de yer alan avcılık İzin Belgesinin alınması zorunludur
c) Marmara denizinde, karides avcılığında kullanımına izin verilen manyat ile karides için getirilen düzenlemelere uymak şartıyla karides avcılığı yapılabilir.
(3) Ege denizi ve Akdeniz’de algarna ile her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.
(4) Trabzon ili, Of ilçesi, Solaklı deresi ile Sarp sınır kapısı arasındaki Solaklı, Baltacı (Of), İyidere, Büyükçay (Çayeli), Fırtına deresi (Ardeşen), Çağlayan (Fındıklı), Kapisre (Arhavi) Hopa çayı ve Osmaniye deresi’nin (Kemalpaşa) denize döküldükleri yerler merkez olmak üzere, derelerin sağındaki ve solundaki sahil kesiminde her iki yöne doğru birer km.lik ve denize doğru 500 m.lik mesafeyi birleştiren alan içinde, 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında her türlü sabit ağ kurulması ve zıpkınla avcılık yapılması yasaktır.
(5) Denize bırakılan dip ağları dışındaki uzatma ağlarının gündüz flâma (şamandıra), gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesi zorunludur.
(6) Su ürünleri avcılığında dolanan ağlarının (sürüklenen ağ, drift-net) kullanılması yasaktır.
(7) Monofilament (tek kat) misina ağlarının kullanımı 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren yasaktır.
(8) İl müdürlüklerince belirlenen voli yerlerinde avlanmayı engelleyecek tarzda her türlü uzatma ağları ile avlanmak yasaktır.
(9) Kargılı ağlarla yapılan kefal avcılığında, su yüzeyinde, kargılar vasıtasıyla yatay durumda tutulan ağlarda, ağ gözü açıklığı 48 mm.’den küçük olamaz.
Parakete ile avcılığa ilişkin yasaklar
MADDE 15 – (1) Denize bırakılan paraketelerin gündüz flâma (şamandıra), gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesi zorunludur.
(2) Parakete ile yapılan su ürünleri avcılığında, 14 numaradan küçük (ebat olarak) iğnelerin kullanılması yasaktır. Orkinos ve kılıç avcılığında kullanılan paraketelerde yalnızca 1 ve 2 numaralı iğneler kullanılabilir.
(3) Parakete ile kalkan avcılığı yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Türlere İlişkin Düzenlemeler
Avlanması yasak türler
MADDE 16 – (1) Çizelgede yer alan türlerin, içsular dahil bütün sularımızda avlanmaları, toplanmaları yasaktır. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile verilen istisnalar bu düzenlemenin dışındadır.
Türler Latince adıTürlerLatince adıDeniz alasıSalmo trutta labraxKancalı ahtapotElodone cirrhosaBüyük camgöz
(Kum) köpek balığıCarcharhinus plumbeus Misk ahtapotuElodone moschataKırmızı mercan Corallium rubrumSiyah mercanGerardia savagliaGüneşlenen
köpek balığıCetorhimus maximus Kırmızı yıldızAsterina panceriiMinareCerithium vulgatumŞeytan minaresiGourmya yulgataMersin balıklarıAcipencer spp.Deniz kulağıHaliotis lamellosaPervane/Ay balığı Mola mola(Değişiklik, 5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)TritonCharonia lampasDeniz kaplumbağalarıCaretta caretta,PinaPinna nobilisChelonia mydasMührelerLamellaridaeDermachelys coriceaMayaMaia squinadoTrionyx triunguisFokMonachus monachusOt sazanıCtenopharyngodon idella Deniz atıHippocampus hippocampusDeniz çayırlarıPosidonia oceanica Ticari deniz süngerleri Spongia officinalisZostera noltiSpongia agaricina Gümüş sazanıHypophthalmichtys molitriksHippospongia communisYunusDelphinidaeYağlı balıkGarra rufaBeni balığıCyprinion macrostamus
Boy ve ağırlık yasakları
MADDE 17 – (1) Aşağıda avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanmaları yasaktır.
Tür Latince Adı Asgarî Boy*
(cm)Asgarî Ağırlık
(gr)Ahtapot Octopus vulgaris -1000AkividesTapes decussatus2.4 AkyaLichia amia30 BarbunyaMullus barbatus13 Bakalyaro (Berlam)Merluccius merluccius25 ÇipuraSparus auratus15 Deniz böceğiPalinurus vulgaris25 Dil Balığı)Solea solea 20 HamsiEngraulis encrasicolus9 İstakozHomarus gammarus25 İstavrit İstavrit (Karagöz İstavrit)Trachurus trachurus Trachurus mediterraneus13 İstiridyeOstrea edulis6 KalkanPsetta maxima40 Karagöz (Sargos)Diplodus vulgaris21 Kefal (Amuderya kefali)Mugil so-iuy35 Kefal (Sarıkulak kefal)Liza aurata30 Kefal (Has kefal)Mugil cephalus30 Kefal (Diğer kefaller)Mugil (Oedalechius) labeo Chelon labrosus Liza ramada Liza saliens 20 KırlangıçChelidonichthys lucerna18 KidonyaVenus verrucosa3 KolyozScomber japonicus18 Kum şirlanı (Tellina)Donax trunculus2.5 Lagos (Değişiklik, 5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)Epinephelus spp.30 LevrekDicentrarchus labrax18 LipsözScorpaena scrofa15 LüferPomatomus saltatrix14 Mavi yengeçCallinectes sapidus13 MezgitMerlangius merlangus13 Kırma (Kırmızı) mercanPagellus erythrinus15 Midye(Beyaz kum midyesi)Chamelea gallina1.7 Minekop(Kötek, Karakulak)Umbrina cirrosa25 Nil barbunyasıUpeneus moluccensis10 Orfoz(Değişiklik, 5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)Epinephelus guaza40 Lagos, Orfoz, Hani (Değişiklik, 5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)Epinephelus sp.30-PalamutSarda sarda25 PisiPleuronectes spp.20 SarıkuyrukSeriola dumerili30 Sarıağız (Halili,Muskar,Grenyüz)Argyrosomus regius25 SinagritDentex dentex20 TekirMullus surmuletus11 Ton (Orkinos)Thunnus thynnus-30**UskumruScomber scombrus20
* Ağırlıkça hamsi ve istavritte %15, diğer su ürünlerinde % 5 nispetinde küçük boylara müsaade edilir.
** 8 kg ile 30 kg arasındaki Ton (Orkinos) balıkları için % 8 nispetinde küçüklere müsaade edilir.
** (Değişik:RG-03.03.2009-27158) 10 kg ile 30 kg arasındaki Ton (Orkinos) balıkları için % 5 nispetinde küçüklere müsaade edilir.
(2) Denizlerde belli bir türe yönelik olarak verilen izin kapsamında yapılan avcılıkta, 16 ncı madde ile avlanması yasaklanan türler hariç, arızî (amaç dışı, istenmeden) olarak avlanan su ürünleri türlerine ağırlıkça % 5 nispetinde müsaade edilir. Ancak, algarna ile karides avcılığında avlanan karidesin ağırlıkça % 15’ i nispetinde hedef dışı avlara müsaade edilir. (Ek cümle:RG-03.03.2009-27158) Arızi olarak avlanan ürünün tek olması halinde bu limitler dikkate alınmaz..)
(3) Taşıdıkları toksin nedeni ile insan tüketiminde sakınca bulunan Balon balıklarının (.Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus ) karaya çıkarılması ve satılması yasaktır.
(3) Taşıdıkları toksin nedeni ile insan tüketiminde sakınca bulunan Balon balıklarının (Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus) ve pervane/ay balığının (Mola mola) karaya çıkarılması ve satılması yasaktır. (Değişiklik, 5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)
Hamsi, sardalya ve istavrit avcılığı
MADDE 18 – (1) Hamsi
a) Gırgır ağları ile hamsi avcılığı yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
b) Marmara Denizi ve Karadeniz’de, gırgır ağları ile hamsi avcılığı 16.00-08.00 saatleri arasında yapılır. Gırgır ağları, belirtilen saatler dışında, hamsi avlamak amacıyla denizde bulundurulamaz. Bakanlıkça, stokların koruması ve avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile avcılığın yapılabileceği saatlere kısıtlama getirilebilir.
c) Stokların korunması, avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile Bakanlıkça hamsi avcılığına alan, avlanabilecek ve karaya çıkarılabilecek miktarlar, karaya çıkış noktası, zaman, nakil açısından yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilebilir.
ç) 1) İnsan tüketimi için piyasaya sunulmak üzere, Bakanlıkça balıkçı gemilerinin büyüklüklerine göre belirlenecek kasa veya kutu miktarından daha fazla hamsinin karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satışa sunulması yasaktır.
2) Kasa veya kutular ile nakledilecek ya da balık unu yağı fabrikalarına gönderilecekler de dahil olmak üzere, karaya çıkış noktalarından sevk edilecek tüm hamsiler için ek-5’de örneği verilen nakil belgesinin düzenlettirilmesi zorunludur.
(2) Uzatma ağları ile sardalya avcılığı dönem boyunca serbesttir.
(3) Hamsi, sardalya ve istavrit balıkları, karaya çıkarılışlarından itibaren, en fazla net ağırlığı 12 kg. (+%10)’ı geçmeyen kasa veya kutularla nakledilebilir.
(4) Avcılığı özel izne tabi türlerin, başka bir avcılık faaliyeti sırasında avlanması halinde ağırlıkça % 5 nispetinde müsaade edilir. (Eklenen fıkra RG-26.09.2009-27358)
Palamut-torik avcılığı
MADDE 19 – (1) Tüm karasularımızda, 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dâhil, her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak, 15 -31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir.
(2) Muğla ili, Gökova ve Güllük körfezlerinde, palamut ağlarının 07.00-19.00 saatleri arasında denizde bırakılması yasaktır.
Kalkan, dil ve pisi avcılığı
MADDE 20 – (1) Bütün karasularımızda, 1 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır.
a) Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı yasaktır.
b) Av yasağından önce avlanılarak il veya ilçe müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur.
(2) Bütün karasularımızda, 15 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile dil ve pisi avcılığı yasaktır.
(3) Dil ve pisi avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 80 mm.’den küçük olamaz.
Orkinos avcılığı
MADDE 21 – (1) Bütün karasularımızda; 1 Temmuz - 31 Aralık (Değişik ibare:RG-03.03.2009-27158) 15 Haziran - 15 Nisan tarihleri arasında gırgır ağlarıyla, 1 Haziran - 31 Aralık tarihleri arasında boyu 24 m. ve üzerinde olan parakete tekneleriyle orkinos avcılığı yasaktır. Ancak, Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonunun (ICCAT) ülkemize tanıdığı orkinos av kotası dolduğu takdirde, Bakanlık bu yasak sürelerini uzatmaya yetkilidir.
(2) Orkinos avcılığı yapacak gemiler için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin; taşımacılık yapacak gemiler için ise geminin bulunduğu yerdeki il müdürlüğünden ek-1’de yer alan orkinos taşıma "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
(3) Orkinos avcılığı ve taşımacılığı yapacak gemilerde, Bakanlıkça belirlenen özelliklere sahip gemi izleme cihazı, av yapan gemilerde ise ayrıca işler durumda telefon ve faks cihazı bulundurulması zorunludur.
(4) Av kotasının takibi ve denetimi amacıyla, her av operasyonunun hemen sonrasında avlanılan orkinos miktarının ve avın gerçekleştiği yerin koordinatının, gemiye ait faks cihazından Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
(5) Faks cihazında muhtemel bir arıza olması ya da faks bağlantısının kapsama alanı dışında olunması nedeni ile gerçekleşememesi durumunda, ava ve avcılığa ilişkin bilgiler geminin karadaki temsilcileri tarafından Bakanlığa bildirilir.
(6) Av kotasının dolması halinde Bakanlıkça ilan edilecek orkinos av sezonu kapanış tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde av gemilerinin balıkçı barınak ve limanlarına çekilmesi zorunludur. Limana gelen gemilerle ilgili olarak en yakın il veya ilçe müdürlüğü bilgilendirilecektir.
(7) Taşıma yapacak tekneler; taşıma faaliyetine başladıkları anı, mevkilerini ve nihai varış noktasına ilişkin rotalarını, tahmini varış sürelerini ve kafeslerde taşıdıkları ürünün miktarı ile hangi av teknesinden aldıklarını gösterir belgeleri bulundurmak ve en geç 48 saat içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.
(8) Avlanılan orkinosların, taşıma işlemleri tamamlandıktan sonra, çiftliklerdeki tespiti il müdürlüklerince yapılır. Kayıt dışı balık tespiti durumunda bu balıklar doğaya salınır.
(9) Orkinos avlanma izninde belirtilen şartlara uymayan gemilerin avcılık "İzin Belgeleri"ne el konularak, iptal edilmek üzere, iznin verildiği il müdürlüğüne gönderilir. Bu gemilere izleyen yıl için yeni izin belgesi düzenlenmez.
(10) Orkinos avlanma izini alan her gemi, avladığı ve sattığı orkinos miktarlarına ilişkin Bakanlıkça istenen kayıtları tutmak ve bu konuda yapılan düzenlemelere uymak zorundadır.
(11) Av sezonunda avlanıldığı halde Bakanlığa bildirilmeyen av miktarları ile sezon kapandıktan sonra avlanılan miktarlar için Orkinos Yakalama Dokümanı ve Sağlık Sertifikası düzenlenmez. Bu balıklar canlı ise doğaya salınır, ölü ise el konulur.
(12) Orkinos ağlarının bocilik kısmında ağ göz açıklığı 44 mm.’den küçük olamaz.
(13) Orkinos avcılığında, orkinos aramak amacıyla uçak veya helikopter kullanımı yasaktır.
(14) 8 (Değişik ibare:RG-03.03.2009-27158) 10 kilogramın altındaki orkinos balıklarının avlanması yasaktır.
Yazılı orkinos, gobene (tombik), akya, sarıkuyruk, uzun kanat orkinos (tulina) ve lambuka avcılığı
MADDE 22 – (1) Karasularımızda uzatma ağları ile dönem boyunca; Mıhlı çayı (39° 33,209’ N - 26° 39,472’ E) ile Suriye sınırları arasında kalan karasularımızda ise 15 Nisan -15 Mayıs tarihleri arasında gırgır ağlarıyla, yazılı orkinos, uzun kanat orkinos (tulina), gobene (tombik), akya ve sarıkuyruk balıklarının avcılığı serbesttir. Bu istisnadan faydalanacak gırgır gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması, avlanan ürünlerin ek-6’da yer alan veya Bakanlıkça belirlenecek yerlerden karaya çıkarılması ve ek-2’deki "Menşe Belgesi"nin düzenlettirilmesi zorunludur.
Aynı belgenin, diğer avcılık yöntemleri ile elde edilen ürünler için de düzenlettirilmesi zorunludur. (Eklenen ibare RG-26.09.2009-27358)
(2) Ege denizinde; Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile Boztepe burnu (40° 37,140' N - 26° 04,403' E), Büyük Kemikli burnu (40° 18,979' N - 26° 12,905' E), Bozcaada batı burnu (39° 50,259' N - 25° 57,754' E), Babakale (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) ile Mıhlı çayını (39° 33,209’ N - 26° 39,472’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan karasularımızda, 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, yazılı orkinos, uzun kanat orkinos, gobene (tombik), akya ve sarıkuyruk balıklarının avcılığı yasaktır.
(3) Muğla ili, Gökova ve Güllük körfezlerinde akya ağlarının 07.00-19.00 saatleri arasında denizde bırakılması yasaktır.
(4) 1 Ocak - 14 Ağustos tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile lambuka avcılığı yasaktır.
Kılıç avcılığı
MADDE 23 – (1) Bütün karasularımızda, 15 Ekim - 15 Kasım Kasım (Değişik ibare:RG-03.03.2009-27158) 1 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kılıç avcılığı yasaktır. Kılıç avcılığı yapacak balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, ek-1’de yer alan avcılık İzin Belgesinin alınması zorunludur.
Orfoz ve lagos avcılığı
MADDE 24 – (1) Bütün karasularımızda, 15 Haziran - 31 Temmuz tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile orfoz ve lagos avcılığı yasaktır. Ancak, bu dönemde 9 numaradan küçük (ebat olarak büyük) olta iğnesi kullanmak şartıyla parakete ile lagos avcılığı yapılması serbesttir.
(2) Sepet, pinter vb. tuzaklar ve dalarak zıpkın veya su altı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılması yasaktır.
Karides avcılığı
MADDE 25 – (1) Marmara denizi hariç, bütün karasularımızda, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında algarna ile karides istihsali yasaktır.
(2) Akdeniz'de;
a) Antalya ili, Gazipaşa ilçesi, Kesik burnu (36° 09,964’ N - 32° 23,418’ E) ile Kızılliman burnu (36° 04,243’ N - 33° 04,708’ E) arasında kalan karasularımızda 1,5 mil içerisinde,
b) İncekumburnu (36° 14,10’ N - 33° 56,90’ E) ile Susanoğlu - Atakent (36° 24,971' N - 34° 05,458' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,
c) Mersin Karaduvar balıkçı barınağı (36° 48,546' N - 34° 41,873' E) ile Ceyhan nehrinin denize döküldüğü yer arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,
ç) Akıncı burnu ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda 1 mil içerisinde,
d) Akdeniz’de belirtilen yerler dışında kalan karasularımızda ise, sahilden itibaren 2 mil içerisinde, uzatma ağları hariç her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.
(3) Ege denizi’nde ve Akdeniz’de 15 Nisan - 15 Eylül tarihleri arasında uzatma ağları hariç her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.
(4) Marmara’da;
a) Marmara denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, 15 Nisan - 31 Ağustos ve 1 - 31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır. Ancak, 15 Mayıs - 1 Ağustos tarihleri arasında uzatma ağları ile oluklu karides (P. kerathurus) avcılığı serbesttir.
b) Marmara denizinde avcılığın serbest olduğu dönemlerde, İstanbul Adalar’daki; Burgazada Mezarlık burnu (40° 53, 218’ N - 29° 03,329’ E), Kınalıada Ocak burnu (40° 54, 223’ N - 29° 02,729’ E), Kınalıada Liman burnu (40° 54 454’ N - 29° 03,453’ E), Burgazada Çeşme burnu (40° 53,129’ N - 29° 04,199’ E), Heybeliada Değirmen burnu (40° 53,046’ N - 29° 05, 355’ E), Dragos (40° 54, 443’ N - 29° 08,343’ E), Büyükada çakarı (40° 53,010’ N - 29° 07, 920’ E), Büyükada su iskelesi (40° 52, 040’ N - 29° 08,530’ E) ve Büyükada (40° 51,850’ N - 29° 08,000’ E), Büyükada Dil burnu (40° 51, 709’ N - 29° 06,472’ E) ve Heybeliada askeri liman (40° 52,340’ N - 29° 06,150’ E) Heybeliada (40° 52,400’ N - 29° 04, 500’ E) ve Burgazada (40° 52,500’ N - 29° 04, 000’ E) koordinat noktalarını birleştiren alan hariç olmak üzere, (Bakınız Harita-60), ek-7’de manyat ve algarna için ayrı ayrı belirtilen alanlarda karides avcılığı serbesttir.
c) Manyat ve algarna ile karides istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
ç) Derin su pembe karidesinin; 50 m’den daha derin sularda, ağız yüksekliği 50 cm., omuz ve torba kısmında ağ göz açıklığı en az 32 mm. ve torba boyu en fazla 6 kulaç (11 m) olan, toplam kiriş boyu 15 m.yi geçmeyen çift torbalı 2 algarna ya da kiriş boyları 5 m.yi geçmeyen tek torbalı 3 algarna ile avlanılması serbesttir. Algarna ile karides avcılığında çelik halat kullanılması yasaktır. Kullanılacak halatların çapı ise 16 mm.’den kalın olamaz.
d) Karides avcılığında kullanılan manyatların torba ağ göz açıklığı 32 mm.’den küçük olamaz.
e) Avlanan karidesler için ek-2’de yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması ve avlanan ürünlerin il müdürlüklerince belirlenecek ve ilan edilecek yerlerden karaya çıkarılması zorunludur.
Çift kabuklu yumuşakça avcılığı
MADDE 26 – (1) Beyaz kum midyesinin;
a) 1) Marmara denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında,
2) Kefken Adası feneri (41° 13,017' N - 30° 15,076' E) ile Tosun burnu (41° 52,000' N - 32° 52,271' E) arasında kalan karasularımızda,
3) Çayağzı burnu (41° 41,040' N - 35° 25,193' E) ile Gürcistan sınırı arasında kalan karasularımızda, dönem boyunca istihsali yasaktır. (Bakınız Harita-70)
b) Yasak yerler dışında ise 1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında, her türlü istihsal vasıtası ile istihsali yasaktır. Ancak, Bakanlıkça belirlenecek kum midyesi av kotası dolduğu takdirde, Bakanlık bu yasak süresini uzatmaya yetkilidir.
c) 1) Beyaz kum midyesi istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için ruhsat tezkeresinin verildiği İl Müdürlüğünden Ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
2) Beyaz kum midyesi istihsalinde bulunacak balıkçı gemilerinin boy uzunluğuna bakılmaksızın, avcılık verilerini kaydetmek üzere seyir defteri tutması zorunludur.
3) Bakanlıkça her av dönemi için belirlenen kota miktarından daha fazla beyaz kum midyesinin istihsal edilmesi yasaktır. Av kotası uygulamasının takibi, kullanılacak belgeler ve bu konuda getirilecek yasak, sınırlama ve yükümlülükler Bakanlıkça belirlenir.
4) İstihsal edilen beyaz kum midyeleri, sadece İl Müdürlüklerince belirlenen karaya çıkış noktalarından çıkarılabilir. Beyaz kum midyeleri, seyir defterinin 1 numaralı nüshası ile birlikte nakledilebilir. Ancak, istihsal edilen kum midyelerinin birden fazla nakil aracı ile ya da birden fazla yere nakledilmesi durumunda Bakanlıkça belirlenen nakil belgeleri kullanılır. (Değişiklik, 5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)
ç) Beyaz kum midyesi istihsalinde kullanılan algarna ve dreçlerin;
1) Ağız açıklığı 80 cm.'den, ağız derinliği 20 cm.'den büyük, torba boy uzunluğu ise 200 cm.'den fazla olamaz. Hidrolik dreçlerin ağız açıklıkları 350 cm.’den, boyları 300 cm.’den fazla olamaz.
2) Dreçlerde ve eleklerdeki metal yuvarlak çubuklar arasındaki 9.5 mm.’den 8.5 mm.den (Değiştirilen ibare RG-26.09.2009-27358) küçük olamaz.
d) 5 m.'den daha sığ sularda her türlü istihsal vasıtası ile beyaz kum midyesi istihsali yasaktır.
e) Algarna ve dreç ile beyaz kum midyesi istihsalinde, gemide birden fazla algarna ve dreç bulundurulamaz ve kullanılamaz.
(2) Cardium edule ve C. lamarki türlerinin avcılığında beyaz kum midyesi için getirilen düzenlemeler esas alınır.
(3) Akivides ve kidonya
a) Bütün karasularımızda, 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile avcılığı yasaktır.
b) Akivides avcılığında kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 24 mm.'den, kidonya istihsalinde kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 30 mm.'den, küçük olamaz.
(4) İstiridye ve tarak
Bütün karasularımızda, 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile avcılığı yasaktır.
(5) Kara ve kıllı midye
a) İstanbul boğazında, Ahırkapı (41° 00' 27" N - 28° 95' 05" E) ve Kadıköy İnci burnu Mendirek fenerini (40° 59' 05" N - 29° 00' 52" E) birleştiren hat ile Yeniköy vapur iskelesi (41° 07' 01" N - 29° 04' 18" E) ve Paşabahçe fenerini (41° 06' 57" N - 29° 05' 23" E) birleştiren hat arasında kalan sahada, (Bakınız Harita-71)
b) Çanakkale boğazında, Nara burnu feneri (40° 11, 823' N - 26° 24, 093' E) ile Kepez feneri (Kanlıdere) (40° 05, 506' N - 26° 21, 816 ' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada, (Bakınız Harita-72)
c) İstanbul boğazının serbest alanlarında ve diğer karasularımızda, 1 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında, avcılığı yasaktır.
(6) Kum şirlanı (tellina)
a) Karadeniz ve Marmara denizinde avcılığı dönem boyunca yasaktır.
b) Akdeniz ve Ege denizinde 1 Mayıs - 15 Temmuz tarihleri arasındaki dönem hariç yalnızca dalma ve toplama yöntemi ile avcılığı serbesttir.
(7) Yasağın başlamasından itibaren il müdürlüklerince stok tespiti yapılan beyaz kum midyesi, akivides, kidonya, istiridye ve kum şirlanının yasak başlama tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde işlenmesi veya sevkinin yapılması zorunludur.
Bakanlık tarafından onaylanan arındırma merkezinde bulunan canlı çift kabuklu yumuşakçalar için bu süre Bakanlıkça belirlenir.
(8) İzleme ve rutin program sonucu analiz sonuçları uygun olmadığı için ürün alımına kapatılan çift kabuklu yumuşakça üretim alanları ile tebliğ kapsamında açık olup, izleme ve rutin program uygulanmayan alanlarda çift kabuklu yumuşakça istihsalinde bulunulamaz. . (Ek cümle:RG-03.03.2009-27158) Çift kabuklu yumuşakça üretimine uygun alanlardan istihsal edilen ürünler için ek-2’de yer alan “Menşe Belgesi”nin düzenlettirilmesi zorunludur.
(9) İzmit Körfezinde Dil burnu fenerini (40° 44’, 609 N - 29° 30, 962' E), Dil İskelesi Kaba burnuna (40° 46’, 113 N - 29° 31, 104' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda çift kabuklu yumuşakça avcılığı yasaktır. (Bakınız Harita-62)
Deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığı
MADDE 27 – (1) Deniz salyangozu;
a) Karadeniz’de; İstanbul boğazı girişindeki Rumeli Karaburun ile Anadolu Karaburun arasında kalan karasularımızda avcılığı yasaktır. Bu yer dışında kalan karasularımızda dalma, sepet ve her türlü tuzak yöntemleri ile deniz salyangozu istihsali serbesttir.
b) Marmara denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında dönem boyunca, bu yerler dışında kalan karasularımızda ise 1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır.
c) İzmit Körfezinde Dil burnu fenerini (40° 44’, 609 N - 29° 30, 962' E), Dil İskelesi Kaba burnuna (40° 46’, 113 N - 29° 31, 104' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda deniz salyangozu avcılığı yasaktır. (Bakınız Harita-62)
ç) Deniz salyangozu istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
d) Deniz salyangozu istihsalinde kullanılacak algarnaların; ağız genişliği azami 3 m., ağız derinliği azami 40 cm., torba boyu azami 1 m. ve torba ağ göz açıklığı 90 mm. olmalıdır.
d) Deniz salyangozu istihsalinde kullanılacak algarnaların; ağız genişliği azami 3 m., ağız derinliği azami 40 cm., torba boyu azami 1 m. ve torba ağ göz açıklığı 72 mm. olmalıdır. (Değişiklik, 05.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)
e) Deniz salyangozu istihsalinin, gün doğumu ile gün batımı arasında yapılması zorunludur.
f) Algarna ile sahilden itibaren 500 metre mesafe içerisinde istihsal yapılamaz.
g) Gemide birden fazla algarna bulundurulamaz ve kullanılamaz.
ğ) Deniz salyangozu istihsalinde bulunacak balıkçı gemilerinde zıpkın bulundurulması yasaktır.
(2) Bütün karasularımızda deniz patlıcanı avcılığı yasaktır.
(2) (Değişik:RG-03.03.2009-27158)
a) Bütün karasularımızda deniz patlıcanı avcılığı yasaktır. Ancak, Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Eğribucak burnu (39° 16,399’ N-26° 36,589’ E) ile İzmir İli, Çeşme İlçesi, Karaabdullah burnu (38° 15,955' N - 26° 14,373' E) arasında kalan karasularımızda, 15 Eylül - 15 Temmuz tarihleri arasında dalma yöntemi ile deniz patlıcanı avcılığı serbesttir.
b) Dalma yöntemi ile deniz patlıcanı avcılığı yapacak balıkçı gemileri için, Balıkesir veya İzmir İl Müdürlüklerinden birine müracaat edilerek ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
Böcek, istakoz ve mavi yengeç avcılığı
MADDE 28 – (1) Bütün karasularımızda, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında kalan dönem haricinde böcek ve istakoz avcılığı yasaktır.
(2) Gökçeada’nın kuzeyinde, Kömür burnu (40° 09,524' N - 25° 40,588' E) ve Kaşkaval burnu (40°14,479' N - 25°56,556' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 1.5 mil, adanın diğer taraflarında ise 3 mil içerisinde böcek ve istakoz avcılığı yasaktır. (Bakınız Harita-45)
(3) Karavida avcılığı sadece 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında Antalya ili, Kaş ilçesi dahilindeki Kalkan - İnceburun (36° 13,525' N - 29° 24,860' E) ile Uluburun (36° 07,899' N - 29° 41,004' E) arasındaki karasularımızda yapılabilir. Karavida için Kaş İlçe Müdürlüğünden ek- 2’de yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur.
(4) Akdeniz’de, 1 Mayıs-1 Ekim tarihleri arasında mavi yengeç avcılığı yasaktır. Ancak, dalyanlarda il müdürlüklerince belirlenen, avcılığın serbest olduğu zamanlarda mavi yengeç avcılığı yapılabilir.
Ahtapot avcılığı
MADDE 29 – (1) Bütün karasularımızda, 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında, ahtapot avcılığı yasaktır.
Yosun ve sünger istihsali
MADDE 30 – (1) Yosun;
a) Bütün karasularımızda caulerpa türü deniz yosunlarının toplanması, istihsali ve ticareti yasaktır.
b) Bütün karasularımızda gracilaria türü yosunların 1 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında istihsali yasaktır. Serbest olduğu dönemlerde ise en az 1/3 ünün spor dökecek şekilde münavebe ile istihsali il müdürlüklerinin iznine tabidir.
(2) Bütün karasularımızda sünger istihsali dönem boyunca yasaktır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Dalyan ve Lagünlerle İlgili Düzenlemeler
Dalyan ve lagünlerde avcılık
MADDE 31 – (1) Kefallerin yumurtlamak üzere deniz tarafına ve beslenmek üzere tatlı sular yönüne yaptıkları göçler esnasında lagün ve dalyan ağızları il müdürlüklerince belirlenen ve ilan edilen zamanlarda açık tutulacaktır.
Lagünlere ve dalyanların kuzuluklarına gelen yumurtalı kefallerin %10 unun il müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde deniz tarafına salınması mecburidir.
(2) Lagünlerin ve dalyan kuzuluklarının çit aralıkları dik konumda 3 cm.’den az olamaz.
(3) Lagün ve dalyan ağızlarının açık olduğu tarihlerde ağızdan itibaren 1 mil, kapalı olduğu tarihlerde 500 m. yarı çaplı mesafe içerisinde, Bakanlıkça verilen izinler hariç su ürünleri istihsali yasaktır.
(4) Antalya ili, Kale ilçesi, Beymelek lagününde her iki mendireği birleştiren hattın 1000 metre açığına kadar olan alanda su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.
(5) Bafa, Kapıkargın lagün ve dalyanlarında açık ve kapalı zamanlarda, dalyan ağzı kumsalından itibaren 2 mil yarı çaplı mesafe içerisinde su ürünleri istihsali yasaktır.
a) Bafa lagün gölünde yılan balığı hariç, 1 Mayıs-31 Temmuz tarihleri arasında her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.
b) Köyceğiz dalyanını Akdeniz’e bağlayan kanalın başladığı İztuzu sahilinde, Akiye burnu (36° 47,945’ N - 28° 35,671’ E) ile Kamışlı yalı Zeytin horozu kayalığı (36° 46,320’ N - 28° 37,070’ E) koordinatlarını birleştiren hattın doğusunda kalan sahada su ürünleri istihsali yasaktır. (Bakınız Harita-73)
(6) Çökertme dalyanlarının 500 metrelik mesafesine 08.00-13.00 saatleri arasında uzatma ağları atılması yasaktır.
(7) Kaldırma ağlarının kurulması ve avcılık faaliyetinde bulunulması için Bakanlıktan izin alınması zorunludur.
(8) Lagünlerde ışık ve zıpkın kullanılarak su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.
(9) Daha önce izin verilerek faaliyetine devam eden mevcut ağ dalyanları dışında, yeni ağ dalyanlarının kurulması yasaktır. Bakanlık izni ile kurulmuş dalyanların şıra dalyanı olarak kullanılması ve işletilmesi yasaktır.
(10) Dalyanlar bu Tebliğ ile getirilen tür, boy ve zaman yasaklarına uymak zorundadırlar.
ALTINCI BÖLÜM
İçsularla İlgili Düzenlemeler
Avlanmanın tamamen yasaklandığı içsular
MADDE 32 – (1) Avlanmanın tamamen yasaklandığı içsular aşağıdaki listede belirtilmiştir. Bu listede yer alıp, ancak dönem içinde kiralaması yapılan istihsal sahalarında ticari avcılık yapılmasına Bakanlıkça izin verilebilir. Listede yer alan içsularda 41’ inci maddede belirtilen yerler hariç, zaman yasaklarına uymak şartı ile su bitkilerinin kesimi serbesttir.
İLİ KAYNAK ADI ADANA Seyhan nehri HES ile Yeni Regülâtör köprüsü arası.ADIYAMAN Azaplı, Gölbaşı, İnekli gölleri.
Dot, Mülk göletleri. AFYON Akdeğirmen barajı. Eber, Karakuyu gölleri.AMASYABayırlı, Yedikır barajları.ANKARA Akyar, Bayındır (Kayaş), Çamlıdere, Çubuk I-II, Eğrekkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı barajları. Mogan gölü. ANTALYA Dim, Manavgat, Oymapınar barajları. Kepez I HES yükleme göleti ile bu göleti Kepez II HES yükleme göletine bağlayan ana kanal. Manavgat ırmağı ve kolları. ARTVİN Borçka Barajı. Bilbilan, Kirazlı, Meşeli Karagöl gölleri. Çuruspil deresi ve gölleri.AYDIN Koçarlı İlçesi, Bıyıklı Kasabası sınırları içerisindeki, Büyük Menderes Nehri ile bağlantılı Kiremitli Gedik’ten (Bölüntü), Sülüklü Azmak, Söğütlü dâhil olmak üzere Yarıntı Başı’na kadar olan bölüm.BALIKESİR Çamköy barajı. BİLECİK Günyurdu barajı. Bozcaarmut göleti. BİNGÖL Birim, Çilli, Korlu (Roste) gölleri. BİTLİS Nemrut gölü.BURDUR Belkaya, Kızılsu, Kozağacı barajları. BURSA Doğancı barajı. Uludağ Millî Parkı içerisinde bulunan göl, gölet ve tüm akarsularÇANAKKALE Ayvacık, Umurbey, Tayfur barajları. ÇANKIRIGüldürcek Barajı. ÇORUM Çorum, Obruk, Yenihayat, barajları. Aksu, Evciyenikışla, Geykoca, Göcenovacığı, Gökçedoğan, Hıdırlık, İnegazili, Karadere, Seydim I-II, Söğütyolu göletleri. DENİZLİ Adıgüzel, Gökpınar barajları. DİYARBAKIR Dicle nehri.EDİRNE Kadıköy, Süloğlu barajları.ELAZIĞ Cip barajı. ERZİNCAN Erzincan barajı. Akarsu, Kalkancı, Korundere göletleri. ERZURUM Palandöken barajı. Aygır, Şah, Tortum gölleri. Çoruh nehri.ESKİŞEHİR Kuzfındık, Musaözü barajları. Kanlıpınar göletiGİRESUN Aygır, Bağırsak, Karagöl, Sağrak gölleri. GÜMÜŞHANE Koruluk, Torul barajları. HAKKARİ Zap Suyu.ISPARTA Gölcük, Kovada gölleri. Köprüçay ırmağı. Kovada gölü kanalı.MERSİN Berdan Barajı. Dragon (Su Gözü Köyü –Akdeniz arası 65 km lik kesim).İSTANBUL Alibeyköy, Büyükçekmece, Elmalı II, Darlık, Ömerli, Sazlıdere barajları. İZMİR Alaçatı, Balçova, Beydağ, Güzelhisar, Ürkmez, Tahtalı barajları. KASTAMONU Çatak, Karadere, Kulaksılar barajları. KAYSERİ Şeker fabrikası gölü. Efkere, Darılı, Paşalı, Selkapanı, Şeyhli, Tekir göletleri. Pınarbaşı ilçesi Örenşehir köyünde bulunan Zamantı ırmağının Uzunyayla alabalık çiftliği ile Şerefiye köyü arasındaki kısmında. KIRKLARELİ Armağan, Kırklareli barajları. KIRŞEHİR Ekizağıl, Çağırkan, Dukadirli, Gökeşme, Savcılı göletleri. Kızılırmak nehri.KOCAELİ Yuvacık barajı. Çakırköy göletiKONYA Altınapa, May, Sille barajları. Akşehir gölü. Karagöl (krater). K. MARAŞ Ayvalı, Suçatı barajları. Kömür suyu. MUĞLA Geyik, Mumcular barajları. Bencik gölü.MUŞ Arpayazı, Bulanık, Çobandağ, Doğdap, Haçlı (Kazan), Köprücük, Varto-Merkez gölleri. Korkut göleti.NEVŞEHİR Ayhanlar barajı. NİĞDE Altınhisar, Gebere barajları. Emirler göleti. Ecemiş Akarsuyu.RİZE Yedigöller, Cimilbaşköy gölleri. SAKARYA Acarlar, Poyrazlar, Sapanca, Taşkısığı (Çaltıcak) gölleri. SAMSUN Çakmak, Erfelek barajları. SİNOP Akgöl, Sarıkum Gölleri.SİVAS Gazibey, Karacalar, 4 Eylül barajları. Gökpınar, Tödürge gölleri. Üçtepe, Kurucagöl göletleri.TOKAT Ataköy barajı. İl sınırları içerisinde kalan tüm göl, gölet ve akarsular. TRABZON Balıklıgöl, Binömer, Uzungöl gölleri.YOZGAT Uzunlu barajı. ZONGULDAK Gülüç, Kozlu, Kızılcapınar barajları. AKSARAYKültepe barajı. BAYBURTDanişment, Eymür, Göçedere, Oruçbeyli, Sakızlı, Saraycık göletleri. Çoruh Nehri. KIRIKKALEKapulukaya barajı. Delice ırmağı.YALOVAGökçe barajı.
Zaman yasakları
MADDE 33 – (1) a) Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla ve Osmaniye illeri sınırları içerisinde kalan bütün sularda 1 Mart - 1 Haziran tarihleri arasında,
b) Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Zonguldak illeri sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında,
c) Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Yozgat illeri sınırları içerisinde kalan bütün sularda 1 Nisan - 1 Temmuz tarihleri arasında,
ç) Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Muş, Van illeri sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mayıs - 15 Ağustos tarihleri arasında, (Bakınız Harita-74) sazangillerin avcılığı yasaktır.
(2) Bu maddede yer alan bölge sınıflamalarında, iki ya da daha fazla ili kapsayan durumlarda avlak sahası büyük olan ildeki yasak uygulanır.
(3) Tebliğ ile zaman yasağı getirilmemiş olan türler için (gümüş balığı hariç) sazangillere getirilen av yasağı uygulanır.
Boy ve ağırlık yasakları
MADDE 34 – (1) Türlerle ilgili boy ve ağırlık yasakları aşağıda belirtilmiştir.
Tür Latince AdıAsgari Boy*
(cm)Asgari Ağırlık
(gr)Alabalık
Salmo trutta macrostigma
Salmo trutta caspius
Salmo trutta abanticus25 KarabalıkClarias lazera 35 Kerevit Astacus leptodactylus 10 Sazan Cyprinus carpio 40 Kadife Tinca tinca 26 Kurbağa Rana ridibunda -30Sudak Lucioperca lucioperca 26 Tatlısu levreğiPerca fluviatilis 18 Tatlısu kefaliLeuciscus cephalus 20 SirazCapoeta tinca 20 Turna Esox lucius 40 Yayın Silurus glanis 90 Yılan balığıAnguilla anguilla 50
*Ağırlıkça % 5 nispetinde küçük boylara müsaade edilir.
Sazan, yayın, inci kefali ve gümüş balıkları avcılığı
MADDE 35 – (1) Eğirdir gölünde dönem boyunca sazan balığı (Cyprinus carpio) avcılığı yasaktır.
(2) Uluabat gölü ile bu göle bağlantılı sularda dönem boyunca yayın avcılığı yasaktır.
(3) Yayın bulunan içsularımızda sazangillerin yasak olduğu dönemlerde yayın avcılığı da yasaktır. Ancak Kahramanmaraş İli Menzelet baraj gölünde parakete ile yayın avcılığı serbesttir.
(3) Sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemlerde yayın avcılığı da yasaktır. (Değişiklik, 5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)
(4) Van gölü havzasında ve inci kefali bulunan bütün içsularımızda her türlü istihsal vasıtası ile 15 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında inci kefali avcılığı yasaktır.
(5) İl Müdürlüklerince belirlenecek alanlarda, Bakanlıktan izin alınması şartıyla, ığrıp ve manyat ağları ile gümüş balığı (Atherina boyeri) avcılığı dönem boyunca serbesttir. Avlanan ürünler için il veya ilçe müdürlüklerinden ek- 2’de yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur.
Sudak, tatlısu levreği ve turna avcılığı
MADDE 36 – (1) Tüm içsularda 15 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile sudak ve tatlı su levreği avcılığı yasaktır.
(2) Sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemlerde ise yalnızca parakete ile sudak ve tatlı su levreği avcılığı yapılabilir.
(3) Uylupınar (Gölhisar), Gölmarmara gölleri ile Hirfanlı, Avşar, Sevişler ve Demirköprü baraj göllerinde sazangillerin avlanmasının yasak olduğu dönemde her türlü istihsal vasıtası ile sudak ve tatlı su levreği avcılığı da yasaktır.
(4) Eğirdir gölünde dönem boyunca sudak ve tatlısu levreği avcılığı yasaktır.
(5) Beyşehir gölünde dönem boyunca parakete ile sudak avcılığı yasaktır.
(6) Parakete ile sudak avcılığında yem olarak canlı balık kullanılması yasaktır.
(7) Avlanan sudakların il müdürlüklerince belirlenen karaya çıkış noktaları dışında karaya çıkarılması yasaktır.
(8) Sudak balığı için il veya ilçe müdürlüklerinden ek- 2’de yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur.
(9) Menşe belgesi bulunmayan sudak balıklarının tesislerde işlenmesi ve ihraç edilmesi yasaktır.
(10) Tüm içsularda, 15 Aralık - 31 Mart tarihleri arasında turna avcılığı yasaktır.
(11) Işıklı ve Karamık göllerinde sazan av yasağı döneminde turna avcılığı da yasaktır.
Karabalık ve yılan balığı avcılığı
MADDE 37 – (1) Bütün içsularda 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında karabalık avcılığı yasaktır.
(2) Hatay ili, Gölbaşı gölü ve Asi nehrinde 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında yılan balığı avcılığı yasaktır.
(2) (Değişik:RG-03.03.2009-27158)
a) Yılan balığı avcılığı 2010 yılından itibaren Bakanlığın belirleyeceği kota miktarınca yapılacaktır. Yılan balığı kotasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
b) Hatay ili, Gölbaşı gölü ve Asi nehrinde 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında yılan balığı avcılığı yasaktır.
Alabalık avcılığı
MADDE 38 – (1) Aşağıda belirtilen yerlerde alabalık avcılığı dönem boyunca yasaktır.
a) Ardahan, Bayburt, Erzurum, Kars, Tunceli ve Van illeri sınırları içerisinde yer alan akarsularda ve kollarında, Aras ve Çoruh nehirleri ve kollarında,
b) Muğla ili, Fethiye ilçesi, Eşen çayının Kırkpınarlar ile Ören arasında kalan kısmında ve Köyceğiz ilçesi, Yuvarlak Çay’da,
c) Iğdır ili, Tuzluca ilçesi sınırları içerisinde yer alan Karacaören köyü ve Üçkayalar köyü arasında kalan 20 km.lik alan içerisinde kalan Ünlendi ve Hamurkesen çaylarında,
ç) Tunceli ili, Munzur ve Pülümür çaylarında,
d) Konya ili, İvriz ve Delimahmut çaylarında,
her tür alabalığın avlanması yasaktır.
(2) Belirtilen yerler dışında kalan tüm içsularda 1 Eylül - 31 Mart tarihleri arasında her tür alabalığın avlanması yasaktır.
(3) Akarsularda ve 1 km2 den küçük göllerde alabalıklar, yasak süre dışında olta ile avlanabilirler. Buralarda diğer av araç ve gereçleriyle alabalıkların avlanması yasaktır.
Kerevit avcılığı
MADDE 39 – (1) Bütün içsularda 1 Kasım-30 Haziran tarihleri arasında kerevitlerin avlanması, nakli, pazarlaması, ihracatı ve işlenmesi yasaktır. Ancak, hastalık durumu takip edilerek, bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir veya yeni yasaklamalar getirilebilir.
(2) Eğirdir gölü ile Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı orman içi sularda kerevit avcılığı dönem boyunca yasaktır.
(3) Her türlü yem kullanarak avcılık yapmak yasaktır.
(4) Kerevit avcılığında erkek dişi ayrımı yaparak sadece bir cinsin avlanması yasaktır.
(5) Kerevitler sepetlerden çıkartılırken 10 cm’den küçük olanlar avlandıkları suya iade edilirler. Seçimi yapılmamış kerevitlerin livarlarda, havuzlarda, depolama yerlerinde, işleme tesislerinde bulundurulmaları yasaktır. Herhangi bir yerde bulundurulan kerevitlerin içinde sayısal olarak % 10 veya daha fazla oranda 10 cm’ den küçük kerevit tespit edildiğinde, sağlıklı ise bir ayırıma tabi tutulmadan tamamı kerevitin avlandığı su kaynağına bırakılır. Hastalıklı veya ölü ise imha edilir.
(6) Kerevit istihsal edilen göllerimizde karaya çıkış yerleri il müdürlüklerince tespit ve ilan edilir. İlan edilen yerler dışında karaya çıkış yasaktır.
(7) Avlanılan kerevitler için il veya ilçe müdürlüklerinden ek-3’te yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur. Menşe belgesi alınmadan kerevitlerin nakli ve pazarlaması yapılamaz.
(8) Kaçak avlanmış canlı kerevitler öncelikle avlandığı su kaynağına iade edilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda Su Ürünleri Kanunu’nun 34 üncü maddesinde öngörülen işlemler uygulanır.
(9) Av araç gereçlerinin bir sudan diğerlerine izinsiz olarak her ne suretle olursa olsun nakli ve dezenfekte edilmeden kullanılması yasaktır.
Kurbağa, salyangoz ve sülük avcılığı
MADDE 40 – (1) Kurbağa
a) Kurbağanın 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında avlanmaları, toplanmaları yasaktır.
b) Niğde Bolkar dağları, Karagöl ve Çiniligöl çevresinde Rana holtzi türü kurbağaların dönem boyunca avlanması, toplanması yasaktır.
(2) Salyangozun 1 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında avlanmaları, toplanmaları yasaktır.
(3) Sülüğün 1 Mart-30 Haziran tarihleri arasında avlanmaları, toplanmaları yasaktır.
(4) Yasağın başlamasından itibaren il veya ilçe müdürlüklerince stok tespiti yapılan canlı kurbağa, canlı kara salyangozu ve canlı sülüklerin yasak başlama tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde işlenmesi veya sevkinin yapılması zorunludur.
Su bitkileri (kamış, saz vb.) istihsali
MADDE 41 – (1) Tüm içsularda, su bitkilerinin 1 Mart - 31 Temmuz,
a) Eğirdir - Hoyran, Hotamış ve Beyşehir göllerinde 1 Nisan - 31 Temmuz,
b) Karamık, Eber ve Akşehir göllerinde ise 1 Nisan - 31 Ekim,
c) Van ili dahilindeki içsularda 1 Nisan - 15 Ağustos,
ç) Göksu deltasında yer alan Akgöl, Fiyat, Sazlı Göller ile Cırba deresinde 1 Ocak - 30 Eylül tarihleri arasında kesimleri yasaktır.
(2) Yasak zamanlar dışında su bitkileri kesiminin il müdürlüklerinin belirleyeceği şartlar çerçevesinde yapılması zorunludur.
(3) İçsularımızda su bitkilerinin yakılması, Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı orman içi sularda su bitkilerinin kesimleri ve yakılmaları yasaktır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Deniz ve İçsularla İlgili Diğer Hükümler
Diğer genel hükümler
MADDE 42 – (1) Gemiler için verilen ruhsat tezkeresine ait ruhsat numarasının, plaka olarak görülebilecek şekilde gemiye yazılması zorunludur.
(2) Uzatma ağları ve diğer istihsal vasıtalarında, Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde, 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren, ait olduğu balıkçı gemisinin ruhsat kod numarasını gösterir bilginin bulunması zorunludur.
(3) Ruhsat tezkeresi sahibi gerçek kişiler, ayrı bir izin verilmediği takdirde, sadece Bakanlıkça ruhsatlandırılmış balıkçı gemilerinde avcılık faaliyetinde bulunabilir.
(4) Su ürünleri avcılığı yapan gemilerin sahiplerinin/donatanlarının, Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre, Su Ürünleri Kanunu’nun 28 inci maddesi gereğince, yaptıkları avcılık ve avladıkları türlere ilişkin kayıtları tutması ve istenilen şekilde Bakanlığa vermeleri zorunludur.
(5) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı, zehirleyici, aşındırıcı kimyasal maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu v.b ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.
(6) Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalış yapılarak, şnorkel ve sualtı tüfekleri kullanılarak su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır. (Ek cümle:RG-03.03.2009-27158) Dalma yöntemi ile balık dışındaki su ürünleri istihsali yapacak olanların, 2/9/1997 tarihli ve 23098 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği kapsamında alınmış olan dalış belgesine sahip olmaları zorunludur.
(7) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.
(8) Balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması ya da deniz kazaları gibi çeşitli olaylar sonrası talep edilmesi halinde, yasak zaman ve yerlerde istihsal vasıtalarının kullanımına Bakanlıkça izin verilebilir.
(9) Yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu alanlarda, kafeslerin çevresindeki 200 m.lik sahada dahil olmak üzere, her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.
(10) Bilimsel ve teknik etüt ve araştırmalar yapmak amacıyla dip trolü, elektrik cereyanı ve elektroşok veya yasak vasıta ve usulleri kullanacak olanlar, önceden Bakanlığın iznini almak zorundadırlar.
(11) (Ek ibare:RG-03.03.2009-27158) Bakanlıkça belirlenen Akarsuların denize karıştıkları yerler merkez olmak üzere, denize ve akarsu yönüne doğru 500 m. yarıçaplı sahalarda su ürünleri avcılığı yasaktır.
(12) a) Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez.
b) Avlanma yasağından önce stoklanmış su ürünlerinin yasak dönemdeki ihracatında, stok tespitini yapan il müdürlüğünden ihracat izni alınması zorunludur.
c) Yasak olmayan yer ve zamanlarda istihsal edilen su ürünlerinin yasak yerlere nakledilebilmesi için avlanmanın yapıldığı yerin il veya ilçe müdürlüğünden ek- 2’de yer alan Menşe Belgesi alınması ve istenildiğinde ilgililere gösterilmesi zorunludur.
ç) Menşe belgesi alınarak yasak yerlere sevk edilen su ürünlerinin satışı için, satışın yapılacağı yerin il müdürlüğünden ayrıca izin alınması zorunludur.
Çok zorunlu hallerde il müdürlükleri bu yetkilerini ilçe müdürlüklerine kullandırabilirler. Menşe belgeli bir ürünün birden fazla yere dağıtımı Menşe Belgesi Düzenlenmiş Su Ürünlerinin Dağıtım/Satış Belgesi ile gerçekleştirilir. (Ek - 8)
(13) Yetiştiricilik suretiyle elde edilen su ürünlerinin nakli ve satışı, menşe belgesi alınmak kaydıyla boy, zaman ve yer yasaklarına tabi değildir.
(14) Düzenlenecek menşe belgesinin yer, zaman ve av araçları yönünden bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler ile uyumlu olması zorunludur.
(15) Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan bütün istihsal sahalarında su ürünleri yönünden yapılacak her türlü bilimsel, teknik etüt ve araştırmalar ile bu alanlarda yapılacak her nevi üretim ve ıslah çalışmaları, su ürünlerinin korunması bakımından önceden Bakanlığın iznine tabidir.
(16) Su ürünleri üretiminin ülke çapında kontrolünün sağlanabilmesi için; bunlara ait damızlık, yumurta, larva, yavru ve anaçlarla sulardaki bitkilerin satışı, nakli, istihsal yerlerinde avlanması, toplanması ve her türlü tesislerde kullanılması, sulara bırakılması Bakanlığın iznine bağlıdır.
(17) Ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin verilmiş tüm deniz ve içsu alanlarında kira müddetince kiracı dışında avcılık yapılması yasaktır. Bu yasak alanlarda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
(18) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık vb.) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan edemezler.
(19) İçsularda, karada ve denizlerde su ürünleri yetiştirmek amacı ile yapılacak her türlü tesis ve işletmeler için önceden Bakanlık izninin alınması zorunludur.
(20) Deniz balıklarının üremek ve beslenmek için girdiği dalyan, lagünler, mansap yerleri ve bunun gibi kıyı alanlarında her türlü yavru balık toplanması yasaktır.
Denizlerle ilgili diğer hükümler
MADDE 43 – (1) Trol gemilerinde su üstü radarı veya GPS gibi mevki konumlandırıcı cihazlar bulundurulması zorunludur.
(2) Marmara denizinde su ürünleri avcılığında frekans çıkışı 20 Khz (dahil) ve daha aşağı olan sonarların kullanılması yasaktır. İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, Marmara denizine girecek olan 20 Khz’den (dahil) küçük sonarlara sahip tekneler, sonarlarını il müdürlüklerine mühürletmek, çıkışlarında müracaat ederek açtırmak zorundadırlar.
(3) Su ürünlerinin ve yaşama ortamlarının korunması amacıyla Marmara denizinde I (a) grubu maden çıkarılması yasaktır.
(4) Münhasır ekonomik bölgede ve uluslararası sularda avlanılacak su ürünlerinin cins, çeşit, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları, avlanabilir miktarları, zamanları ve istihsalde kullanılacak vasıtaların haiz olmaları gereken asgarî vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları ile diğer faaliyetler Bakanlıkça tespit edilir. Karadeniz’de ülkemiz Münhasır Ekonomik Bölge sınırları dışında avcılık yapılamaz.
(5) Bakanlıkça farklı bir düzenleme yapılarak ilân edilmediği sürece, tebliğ ile karasularımız için getirilen düzenlemeler, bu suların bitişiğindeki uluslararası sularda da aynı şekilde uygulanır.
(6) Uluslararası sularda av yapacak olan gemiler yer ve zaman olarak yasak bölgelerden geçerlerken, kanunlarda belirtilen tedbirler haricinde, Bakanlıkça belirlenecek esaslara uymak zorundadırlar.
(7) Yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde diğer ülke karasularında avcılık yapacak balıkçı gemileri için Bakanlıktan izin alınması, istihsal edilen ürünlerin belirtilen esaslar doğrultusunda, izinlerinde gösterilen limanlardan çıkarılması zorunludur.
(8) Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde su ürünleri avcılığı yasaktır.
(9) Hassas ekosistemlerin korunması ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla kaynakların üretimini arttırmak ve desteklemek için tasarlanıp zemine yerleştirilen sucul canlılara özel yapay barınaklar olan yapay resiflerin, deniz ve içsulara bırakılması, tesis edilmesi Bakanlık iznine tâbidir.
(10) Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde her türlü av malzemeleri, teçhizat, alet, edevat ve yemlerle takımların bulundurulması yasaktır. Ancak, yasak zaman ve yerlerden geçiş için il müdürlüklerinden izin alan gemilerde bu hüküm uygulanmaz.
(11) Trol ve/veya gırgır olarak ruhsat kod numarası verilmiş (birincil ve/veya ikincil av araçları trol veya gırgır olarak tanımlanmış) balıkçı gemilerinin, bu av araçlarıyla avcılığın yasak olduğu dönemde, Bakanlık izni haricinde başka istihsal vasıtalarıyla avcılık yapması yasaktır.
(12) Deniz ürünleri yetiştiriciliği yapılan kuluçkahanelerin, denizden su alım sistemine su alım noktalarından itibaren 500 m. yarıçaplı mesafede, her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.
İçsularla ilgili diğer hükümler
MADDE 44 – (1) Kiralama işlemleri devam etmekte olan, ihalesi yapılmamış veya kiralama işlemleri bitmemiş istihsal sahalarında kiralama işlemi kesinleşinceye kadar ticari olarak su ürünleri istihsali yasaktır.
(2) Dereler ve çaylarda ticari amaçlı avcılık yapılması yasaktır. Bu yerler ticari amaçlı balık avcılığı için kiraya verilemez. Kiralaması yapılmış dere ve çaylarda kira süresince kiralama şartlarında belirtildiği şekilde ticari avcılık yapılabilir. Kira süresi sona eren dere ve çaylar yeniden kiraya verilmez.
(3) Ticari amaçlı su ürünleri istihsali yapmak amacıyla projeye dayalı olarak kiralaması yapılan yerler hariç, göletler ve akarsularda ticari amaçlı avcılık yapılması yasaktır. Projeye dayalı olarak istihsale açılan göletler ve akarsularda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
(4) Akarsularda yapılacak ticari amaçlı su ürünleri avcılığında, akarsuyun bulunduğu il için getirilen zaman ile boy ve tür bazında getirilen düzenlemeler esas alınır.
(5) Asgari vasıf ve şartları il müdürlüklerince tespit ve ilan edilecek ağların dışında ağ kullanarak içsularımızda istihsal yapılması yasaktır.
(6) Tüm içsularda, gırgır ve her türlü trol ağlarının kullanılması yasaktır.
(6) Tüm içsularda, gırgır ve her türlü trol ağlarının, 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren ise Monofilament (tek kat) misina ağlarının kullanılması yasaktır. (Değiştirilen fıkra RG-26.09.2009-27358)
(7) Tüm içsularda, Bakanlık izni olmadan gümüş balığı avcılığı dışında ığrıp ve manyat ağları ile avcılık yapılması yasaktır.
(8) Van ve Bitlis illeri dahilindeki Van gölü ve mansaplarında kullanılacak ağların göz açıklıkları 40 mm.’den küçük olamaz.
(9) Tüm içsularda, su ürünleri avcılığının yasak olduğu dönemlerde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur.
(10) İçsularda balıkçılık faaliyetinde bulunmak üzere ruhsatlandırılmış balıkçı gemilerinin, ruhsatlandırıldığı istihsal sahası dışında avcılık faaliyetinde bulunması yasaktır.
(11) Doğal göl, baraj gölü, gölet, depolama, akarsu ve bu gibi su ürünleri istihsal yerlerinde sulama için kullanılan her türlü kanal ve arkların başlangıç ve bitiş kısımlarına balık kayıplarının önlenmesi için Bakanlıkça izin verilenler dışında, su ürünlerinin göçlerine, geçişlerine ve gelişimlerine mani olacak şekilde ağ, bent, çit ve benzeri engeller koymak yasaktır.
(12) Av yasağından önce avlanılan içsu balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satışı, nakli, pazarlanması ve işlenmesi zorunludur.
(13) Su ürünleri yetiştirmek amacı ile müteşebbisler tarafından, projeleri onaylansa bile, istihsal sahalarının kiralama işlemleri kesinleşmeden, bu istihsal sahalarında, il müdürlüklerinden "Canlı Stoklama Belgesi" alarak yavru stoklanması yasaktır.
(14) Yavru hariç, canlı su ürünleri stoklamak amacıyla ticari olarak her türlü gölet, havuz ve livar yapılması il müdürlüklerinin iznine bağlıdır.
(15) Orman içi akarsularda ticari amaçla avcılık yasaktır. Sportif amaçlı avcılık ise, Sportif Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
(16) a) Aydın Bafa lagününün denizle bağlantısını sağlayan Menderes nehri ile Menderes tahliye kanalının deniz ile Tuzburgazı-Akköy karayolu üzerindeki köprü arasında kalan sahada 1 Nisan - 15 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.
b) Büyük Menderes nehri, tahliye kanalı ve buralardan beslenen azmakların bütün bölümlerinde su ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kurulması, bent, çit vb. engeller yapılması yasaktır.
c) Büyük Menderes nehri Kafa bölgesinde bulunan ve balıkçıların ikamet ettiği damlar ile bu alanlarda barınan balıkçı gemilerinde, yasak yer ve zamanlarda her türlü avlanma malzemesinin bulundurulması yasaktır. Yasaklara uymak şartıyla balıkçı gemilerinin bu alanlara giriş çıkış yapması serbesttir.
(17) a) Muğla ili, Köyceğiz ilçesinde, Köyceğiz gölünü Akdeniz’e bağlayan dalyan kanalında sürat motorları ile su kayağı yapılması, 1 Mayıs-31 Ağustos tarihleri arasında ışıkların kanalı etkileyecek şekilde yakılması, 21.00 - 05.00 saatleri arasında her türlü teknelerin gece seyir yapmaları, ilgili kuruluşlarca seferine izin verilen teknelerin ise 3 milden fazla sürat yapmaları yasaktır.
b) Köyceğiz gölü ve deltasında ağ ile kefal balığı avcılığı dönem boyunca yasaktır.
c) Ortaca ilçesi, Sülüngür gölünde kuzuluk hariç dönem boyunca, su ürünleri avcılığı yasaktır.
(Eklenmiştir) RG-08.04.2009-27194
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin, Dip Trolüne İlişkin yasaklar başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Çevirme ağlarına ilişkin yasaklar başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “15 Nisan” tarihi 2009 yılında “1 Mayıs” olarak uygulanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Tebliğ, geçerliliği 31/8/2012 tarihinde sona ermek üzere, 1/9/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
 

OZAN IŞIK

Moderatör
Yönetici
Katılım
2 May 2010
Mesajlar
7,996
Tepkime puanı
4,742
Puanları
113
Yaş
35
Konum
Şişli, İstanbul
Adı
OZAN
Kan Grubu
O Rh Pozitif
Malesef bu kuralları önce denetleme yapanların öğrenmesi gerekiyor. Balıkçılar tabiki biliyorlar bir çoğunu ama karşılarında bunları uygulayacak insan yok malesef...