Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

3/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ TEBLİĞNO:2012/66

Konu, '3/2 Numaralı Amatör (sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ 2012/66' kısmında agartan tarafından paylaşıldı.

 1. agartan

  agartan Moderatör Yönetici

  Yaş:
  53
  Kayıt:
  30 Nisan 2010
  Mesajlar:
  22.161
  Beğeniler:
  9.968
  Şehir:
  İstanbul
  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

  3/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/66)

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


  Amaç ve kapsam
  MADDE 1
  – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2012-31/8/2016 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edeceklerin avlanma usul ve esaslarını belirlemektir.

  Dayanak
  MADDE 2
  – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  MADDE 3
  – (1) Bu Tebliğde geçen genel tanımlardan;
  a) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,
  b) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,
  c) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğde anılan kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak yapılan balık avlama yarışmasını,
  ç) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların bu Tebliğde belirlenen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,
  d) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede bu Tebliğce ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,
  e) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
  f) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun mesafeyi,

  1.jpg

  g) Boy limiti: Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az bir kere yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyunu,
  ğ) Günlük limit: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,
  h) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,
  ı) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,
  i) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini,
  j) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,
  k) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,
  l) Ormaniçi su: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri,
  m) Sportif balıkçılık: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı olarak, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,
  n) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı balık avcılığı etkinliğini,
  o) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri,
  ö) Zaman yasağı: İki tarih aralığı şeklinde verilen zaman yasaklarında, belirtilen tarihler yapılan düzenlemeye dahil olup, düzenlemelerde belirtilen aylar, bu Tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları,
  ifade eder.
  (2) Bu Tebliğde geçen araç, gereç ve yöntem tanımlarından;
  a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,
  b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,
  c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,
  ç) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,
  d) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir rafinasyon işleminden geçirilmemiş ya da fabrikasyon olarak işlenmemiş canlı veya cansız organik yemleri,
  e) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,
  f) Küspeli olta: Ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin posalarının preslenip kurutulması sonucu elde edilen küspenin birden fazla iğne ile donatılması ile elde edilen av aracını,
  g) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,
  ğ) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,
  h) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,
  ı) Olta iğnesi: Çeşitli yemler takılarak balık tutmak için kullanılan, metalden yapılmış, tekli, ikili, üçlü olarak üretilen materyali,
  i) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli, veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,
  j) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,
  k) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,
  l) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,
  m) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,
  n) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,
  o) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler gibi çeşitli şekillerde ve renkteki yemleri, (Her bir yapay yem, üzerindeki iğne sayısına bakılmaksızın, tüm donanımlarıyla bir olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir.)
  ö) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz açıklığı en fazla 15 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağını,
  p) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,
  ifade eder.
  (3) Bu Tebliğde geçen türler ile ilgili tanımlardan;
  a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıkları,
  b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları,
  c)Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları,
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Amatör Balıkçılık Yapılması


  Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları
  MADDE 4
  – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.
  (2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.
  (3) Amatör Balıkçı Belgesi ek-1’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

  Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları
  MADDE 5
  – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla, il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ek-2’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.
  (2) Yabancı turist amatör balıkçılar bu Tebliğde geçen kurallara uymak kaydıyla;
  a) Denizlerimizde tekne ile içsularımızda ise kıyıdan veya tekne ile avlanmak istemeleri halinde;
  1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla,
  2) İl/ilçe müdürlüklerinden alacakları, en fazla üç gün geçerli izin kapsamında,
  b) Herhangi bir izin veya belge almaksızın;
  1) Amatör veya sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında,
  2) Denizlerde sadece kıyıdan olmak üzere,
  avlanabilirler.

  Amatör balıkçılık turizm izni
  MADDE 6
  – (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince Amatör Balıkçılık Turizm İzni verilir. Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, avlandırdıkları amatör balık avcılarının bu Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Bu Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. Bunlara iki yıl süre ile yeni belge verilmez.
  (2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi ek-3’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir:

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Türlere İlişkin Yasak ve Sınırlamalar


  İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar
  MADDE 7
  – (1) Çizelge-1’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

  Çizelge 1.jpg

  İç sularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar
  MADDE 8
  – (1) Çizelge-2’de yer alan iç sularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur, kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir içsudan başka bir içsuya taşınması yasaktır.

  Çizelge 2 - İç sularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar
  2.jpg


  Yemlik balıklar
  MADDE 9
  – (1) Çizelge-3’de yer alan yemlik balıkların, amatör avcılıkta yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir.

  Çizelge 3 - Yemlik balıklar

  4.jpg

  (2) Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir.
  (3) Ekolojik açıdan zararlı ya da potansiyel zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanılamaz.
  (4) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler.
  (5) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir.
  (6) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir.
  (7) İçsularda yemlik balıkların canlı olarak başka bir içsuya nakli yasaktır.

  Avlanması yasak olan türler
  MADDE 10
  – (1) Çizelge - 4’te yer alan türlerin, denizlerde ve içsularda avlanmaları tamamen yasaktır.

  Çizelge 4 - Avlanması tamamen yasak olan türler

  5.jpg

  İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar
  MADDE 11
  – (1) Çizelge - 5’te avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır.

  Çizelge 5 - İçsu balıkları

  Çizelge 5.jpg

  (2) Çizelge - 5’te boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.
  (3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.
  (4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar günlük limit dâhiline kabul edilir.
  (5) Günlük limit her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10’u geçemez.
  (6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.
  (7) Çizelge-6’da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır (Harita-A-1).

  Çizelge 6 - Zaman yasakları

  6.jpg

  Denizlerde avlanabilecek türler
  MADDE 12
  – (1) Çizelge-7’de avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır.

  Çizelge 7 - Denizlerde avlanabilecek türler

  7.jpg

  (2) Çizelgede boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.
  (3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.
  (4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar günlük limit dâhiline kabul edilir.
  (5) Günlük limit her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 3’ü geçemez.
  (6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Yöntem ve Sınırlamalar


  İçsularda amatör avcılık
  MADDE 13
  – (1) Ek-4’te yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-5’te yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.
  (2) Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.
  (3) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.
  (4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.
  (5) Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.
  (6) Ligula intestinalis türü parazitlerin yem olarak kullanılması yasaktır.
  (7) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.
  (8) 1 km2’den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.
  (9) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.
  (10) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.
  (11) Özel avlanma izni gereken yerler haricinde, gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
  (12) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.
  (13) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır.
  a) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.
  b) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.
  c) Kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiraya verilen göletler hariç, projeli olarak kiraya verilenlerde amatör avcılık yapılması yasaktır. Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör avcılık serbesttir.
  ç) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Sadece kerevit veya gümüş avcılığı için kiralanmış olan istihsal sahalarında, gün ve alan sınırlaması olmaksızın, amatör balık avcılığı yapılabilir.

  Orman içi sularda amatör avcılık
  MADDE 14
  – (1) Orman içi sularda amatör avcılık için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı mahalli birimlerinden “Orman İçi Sularda Dönem Boyu Avlanma İzin Belgesi” veya “Günlük Avlanma Fişi” alınmak suretiyle yapılır.
  (2) Günlük Avlanma Fişi verme yetkisi, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller kapsamında, kendi mülki hudutları ile sınırlı olmak üzere, köy tüzel kişiliklerine devredilebilir. Bu tür alanlarda gökkuşağı alabalığının bulunması durumunda, bu tür için zaman yasağı uygulanmaz.
  (3) Gökkuşağı alabalığı avcılığında doğal alabalıklara uygulanan zaman yasağı geçerlidir.
  (4) Tatlısu kefali avcılığında Çizelge-6’daki, orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait zaman yasağı uygulanır.
  (5) Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, özel avlanma izni ile avlanılan orman içi sularda gün içinde avlanma saati ve avcı sayısına sınırlama getirilebilir.

  Denizlerde amatör avcılık
  MADDE 15
  – (1) Denizlerde amatör avcılık zaman yasağına tabi değildir. Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
  (2) Denizlerde amatör avcılıkta kullanılabilecek avlanma araçları ve yasaklı maddelerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
  a) Denizlerde amatör avcılık parakete, pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.
  b) Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerleri ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.
  c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm’den küçük olamaz.
  (3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.
  (4) Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
  a) Denizlerde gün batımından gün doğumuna kadar olan sürede sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.
  b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.
  c) Sualtı tüfeği ile orfoz veya lagos türlerinden günlük olarak en fazla 1 adet avlanabilir.
  (5) 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 100 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.
  (6) Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Alan Yasakları ve Sınırlamalar


  Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar
  MADDE 16
  – (1) Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar aşağıda belirtilmiştir.
  a) Antalya İli, Kaş İlçesinde (Harita-A-2);
  1) Çondur Burnu mevkiinde; (36° 11' 15'' N- 29° 36' 17'' E), (36° 11' 12'' N- 29° 36' 40'' E), (36° 11' 49'' N - 29° 37' 01'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda,
  2) Beşadalar mevkiinde; (36° 10' 03'' N - 29° 37' 31'' E), (36° 09' 10'' N - 29° 36' 50'' E), (36° 08' 52'' N - 29° 36' 59'' E), (36° 09' 05' N - 29° 38' 08'' E), (36° 09' 25'' N - 29° 38' 29'' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda,
  3 ) Bohça İskelesi mevkiinde; (36° 09' 33'' N - 29° 46' 40'' E) ve (36° 09' 19'' N - 29° 46' 36'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,
  4) İnceburun mevkiinde; (36° 11' 04'' N - 29° 39' 02'' E) ile (36° 11' 00'' N - 29° 38' 32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda,
  5) Ufakdere mevkiinde; 36° 08.788' N - 29° 39.896' E) ile (36° 09.129' N - 29° 40.766') koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda,
  6) Kekova Adası mevkiinde;
  - (36° 10' 32'' N- 29° 52' 45'' E) ile (36° 10' 27'' N - 29° 52' 46'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,
  - Karalos Limanı içinde; (36° 10' 58'' N- 29° 53' 26'' E) ile (36° 10' 59'' N- 29° 53' 32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,
  b) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olan Antalya İli, Demre İlçesi, Beymelek Lagününde; İskele Mahallesi Gavurini mevkii (36°16' 09'' N- 30° 03' 36'' E) ile Beymelek Balıkburnu mevkii (36° 16' 03'' N - 30° 02' 41'' E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan lagün alanında, denizle lagünün bağlantısını sağlayan mendirek içi kanal ile kanal çevresinde ve Acıgölde (Harita-A-3),
  c) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (36° 06’ 26’’ N - 33° 06’ 40’’ E) , (36° 06’ 00’’ N - 33° 07’ 10’’ E), (36° 05’ 17’’ N - 33° 05’ 31’’ E), (36° 06’ 09’’ N - 33° 05’ 46’’ E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-A-4),
  ç) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36° 33.599'N - 34° 14.959' E), (36° 33.497' N - 34° 15.276' E), (36° 34.069' N - 34° 15.875' E), ( 36° 34.216' N - 34° 15.545' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-A-5),
  (d) Hisarönü Körfezinde (kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç) (Harita-A-6);
  1) (36° 46.087' N- 28° 06.104' E), (36° 46.243' N - 28° 06.753' E), (36° 46.507' N - 28° 06.789' E), (36° 46.450' N - 28° 07.361' E ), (36° 45.072' N - 28 07.361' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda,
  2) (36° 46.361' N – 28° 02.223' E) ile (36° 46.366' N- 28° 02.374' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda,
  3) Kurucabük ve Çiftlik koylarında (36° 44.676' N - 27° 52.236' E) ile (36° 44.523' N - 27° 55.305' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda,
  4) Kargı Koyunda, (36° 42.114' N - 27° 41.155' E) ile (36° 41.824' N - 27° 40.787'E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda,
  e) Gökova Körfezinde (Harita-A-7);
  1) Akbük Limanında; (37° 01.431' N - 28° 06.863' E) ile (37° 02.108' N - 28° 06.915' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda,
  2) Akyaka’da; (37° 03.041' N - 28° 18.600' E) ile (37° 01.461' N - 28° 18.598' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç),
  3) Çamlı Limanında; Çapa Burnu (36° 59.943' N - 28° 13.242' E) ile (37° 00.153' N - 28° 14.761' E) koordinat noktasını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda,
  4) Boncuk Koyu- Karaca Limanında; (36° 58.938' N - 28° 11.818' E) koordinat noktası ile Dedek Burnunu (36° 56.886' N - 28° 11.594' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç,
  5) İngiliz Limanında (Değirmen Bükü); (36° 56.691' N - 28° 09.496' E) ile (36° 56.088' N - 28° 08.334' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda,
  6) Bördübet Limanında; (36° 49.740' N - 28° 02.668' E) ile (36° 48.080' N - 28° 03.183 'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,
  f) İzmir İli, Aliağa İlçesi Karaağaç mevkiinde; Ege Gaz A.Ş. LNG terminaline ait (38° 49.476’ N - 26° 55.284’ E), (38° 49.614’ N - 26° 55.008’ E), (38° 49.225’ N - 26° 54.735’ E), (38° 49.107’ N - 26° 54.975’ E) koordinatlar arasında kalan alanda (Harita-A-8),
  g) İzmir Limanında; Bostanlı Sazburnu (38° 27.55” N - 027° 05.40” E) ile Üçkuyular Vapur İskelesi (38° 24.35” N - 027° 04.30” E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-A-9),
  ğ) Balıkesir İli, Edremit İlçesinde; yapay resif bloklarının bulunduğu aşağıdaki alanlarda (kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç) (Harita-A-10),
  1) (39° 33.531' N - 26° 40.241' E), (39° 32.850' N - 26° 40.350' E), (39° 33.118' N - 26° 42.450' E), (39° 33.750' N - 26° 42.450' E ) koordinat noktaları arasında kalan alanda,
  2) (39° 34.079' N - 26° 48.955' E), (39° 33.754' N - 26°48.834' E), (39° 33.392' N - 26° 49.905' E), (39° 33.591' N - 26° 50.023' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda,
  h) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde; Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız Koyu (40° 14.186´ N - 25° 54.230´ E) ile Çiftlik Koyu (40° 14.432´ N - 25° 56.112´ E arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-A-11),
  su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
  (2) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış ve su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
  (3) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 24/9/2001 tarihli ve 24533 sayılı Resmî Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.
  (4) Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.

  İçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar
  MADDE 17
  – (1) Ek-4 ve ek-5’te belirtilen alanlarda avlanmak tamamen yasaktır.

  Genel hususlar
  MADDE 18
  – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.
  (2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.
  (3) Deniz ve içsularımızda yapılacak balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.
  (4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
  (5) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.
  (6) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.
  (7) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.
  (8) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri ve yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.
  (9) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için, kamp sezonunda sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde dalarak su ürünleri avcılığı için izin verilebilir.

  ALTINCI BÖLÜM
  Yasal İşlemler ve Yasak Kararları


  Koruma ve kontrolle görevli olanlar
  MADDE 19
  – (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.
  (2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun Ek-3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

  Cezalar
  MADDE 20
  – (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığı; öncelikle avlanılan su ürünleri miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar göz önüne alınarak tespit edilir.
  (2) Aykırılığın amatör avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (a) bendinin 5 inci alt bendindeki idari para cezası verilir.
  (3) Aykırılığın ticari avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (h) bendi veya ilgilendirmesi halinde diğer bentlerindeki idari yaptırım kararları verilir.

  Yasak kararları
  MADDE 21
  – (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık ve benzeri) haricinde kaldıramaz, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez.

  YEDİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler


  Yürürlükten kaldırılan tebliğler
  MADDE 22
  – (1) 19/10/2007 tarihli ve 26675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 1/2 Numaralı Tebliğ (Tebliğ No:2007/44) ile 21/8/2008 tarihli ve 26974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2008/49) yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük
  MADDE 23
  – (1) Bu Tebliğ, geçerliliği 31/8/2016 tarihinde sona ermek üzere, 1/9/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme
  MADDE 24
  – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

  HARİTALAR

  8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg

  Ek-1 Amatör balıkçı belgesi / Ek-2 Misafir Amatör Balıkçı Belgesi / Ek- 3 Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi

  14.jpg 15.jpg 16.png

  Ek – 4
  AVLANMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI İÇ SULAR


  17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg

  Ek – 5
  AVLANMANIN KISMEN YASAKLANDIĞI İÇ 24.jpg 25.jpg 27.jpg 28.jpg 30.jpg 31.jpg SULAR
   

  Ekli Dosyalar:

 2. Sponsorlu Bağlantılar
 3. onder

  onder Aktif Üye

  Yaş:
  40
  Kayıt:
  1 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  785
  Beğeniler:
  99
  Eşkina' ya yine boy limiti koymamışlar yazık güzelliklere.
   
 4. agartan

  agartan Moderatör Yönetici

  Yaş:
  53
  Kayıt:
  30 Nisan 2010
  Mesajlar:
  22.161
  Beğeniler:
  9.968
  Şehir:
  İstanbul
  Koysalar da ya uyan yok, ya denetleyen.. :(
   
 5. oktay16

  oktay16 Daimi Üye Gold Üye

  Yaş:
  39
  Kayıt:
  31 Ağustos 2010
  Mesajlar:
  4.585
  Beğeniler:
  914
  Şehir:
  BURSA
  Faydalı bir çalışma olmuş şeref abi, eline sağlık...
   
 6. BİROL

  BİROL Daimi Üye

  Yaş:
  49
  Kayıt:
  30 Nisan 2010
  Mesajlar:
  4.162
  Beğeniler:
  107
  Şehir:
  İSTANBUL
  Benim gözüme çarpan ise 7,5 mt üstü tekneler ile amatör balıkçılık yapılamayacağı.Yani organizasyonlarımızın tehlikeye girmesi.

  Tabii bazı türlerin boy limitlerindeki iyileştirmeler iyimserlik yaratıyor ama yeterli değil.
  En az 1 defa doğuracak ergenliğe ulaşan balığın minimum boyu kıstas alınmış diye bir ibare var ama mesela levrekte ilk doğurganlık 30cmlere doğru olurken,limit 25 cm'de kalmış.
  Neyse en azından 18 cm.den iyidir, yeterli olmasada umut vadediyor.
   
 7. Oral Atak

  Oral Atak Üye

  Kayıt:
  30 Nisan 2010
  Mesajlar:
  96
  Beğeniler:
  0
  Şehir:
  İstanbul
  Ne başını bilirler, ne sonunu...

  Yasaklanmış ve iş bitmiştir...

  Kime? Amatör Balıkçıya!

  Ne amatör balıkçıyı bilirler ne de velikadereyi...

  Yasaklayıverirler...

  Zannederler ki Amatör Balıkçı okumaz, düşünmez, sorgulamaz...

  Yanılmaktadırlar...
   
 8. Hamdi

  Hamdi Admin Site Admin

  Yaş:
  44
  Kayıt:
  29 Nisan 2010
  Mesajlar:
  20.525
  Beğeniler:
  10.749
  Şehir:
  İstanbul
  Birol abi, Tekne sınırı iç sular için koyulmuş. Deniz için sınırlama yapmamışlar. Ama büyük teknelerde tur olarak yapıyorlarsa, Balık Truzim belgese gerekiyor.
   
 9. kemmrt

  kemmrt Yeni Üye

  Yaş:
  40
  Kayıt:
  28 Ağustos 2012
  Mesajlar:
  5
  Beğeniler:
  0
  Şehir:
  Adana
  İç sulardaki turna ile ilgili bilgiler ve yasak dikkatimi çekti. Madde 7'de potansiyel tehlikeli bir balık olarak bahsedilmiş, madde 11'de 40 cm boy limiti 5 de adet limiti koyulmuş. Madem diğer türler için risk taşıyor o halde Turna için bohçacılık yapmak lazım. Anlamadım ama neyse...
   
 10. agartan

  agartan Moderatör Yönetici

  Yaş:
  53
  Kayıt:
  30 Nisan 2010
  Mesajlar:
  22.161
  Beğeniler:
  9.968
  Şehir:
  İstanbul

  Girdiği suda baskın tür haline gelip diğer türleri tehdit ediyor.
  Bu yüzden de bulunduğu sulardan alınıp başka sulara taşınmasın diye tehlikeli balık sınıfında.
  Suyu kurutmadan herhangi bir balık neslini bulunduğu sudan temizlemek mümkün değil.
  Üstelik turna avı zevkli bir balık ve büyümesine izin verilirse yakalayana verdiği keyif de bir o kadar artar.
   
 11. kemmrt

  kemmrt Yeni Üye

  Yaş:
  40
  Kayıt:
  28 Ağustos 2012
  Mesajlar:
  5
  Beğeniler:
  0
  Şehir:
  Adana
  Şeref abi tezatı göstermeye çalıştım. Bence ehil kişiler tarafından daha ayrıntılı yasak şemaları hazırlanmalıydı. Örneğin yayın için limit konmamış. Eşkinadan haber yok. Örnekler çoğaltılabilir. Ayrıca 1380 sayılı kanun fi tarihinden kalma. Saygılar...
   

Sayfayı Paylaş