Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için forumka kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Bolu İli Baraj ve Göletleri

Ersin

Daimi Üye
Katılım
30 Nis 2010
Mesajlar
2,374
Tepkime puanı
165
Puanları
63
Konum
Çorum
Adı
Ersin M.Karaketir
Kan Grubu
A Rh Negatif
Bolu İli Baraj ve Göletleri

Birçok gölü bünyesinde barındıran Bolu, sportif olta balıkçılığı için ideal bir bölgedir. Abant Gölü’nde benekli alabalık, İtalyan alabalığı, Yedigöller’de İtalyan alabalığı, Gölcük’te alabalık, Gölköy Barajı’nda alabalık ve sarı sazan, Yeniçağa Gölü’nde sazan ve tatlı su yayını, Karadere bölgesindeki orman içi derelerde ve Aladağ bölgesindeki derelerde mercan balığı bulunmaktadır.


BARAJLAR

Gölköy Barajı


GÖLLETLER

Seben-Aladağ Göleti


Bolu-Gölcük Göleti


Göynük-Çayköy Göleti SulamasıAKARSULAR

Bolu ilindeki akarsular küçük akarsulardır; tek başına nehir debisine ulaşan bir akarsu bulunmamaktadır. İl’deki akarsular iki havzaya aittir. Bunlardan biri Filyos havzası, diğeri ise Sakarya havzasıdır.

Her iki havzanın suları Batı Karadeniz’e dökülmektedir. İl içindeki akarsu üzeyleri toplamı 260,3 ha’dır. Bu rakamın 70 hektarlık kısmı Sakarya havzasına ait akarsulara, 95 hektarı Büyüksu çayına, 75 hektarı Gerede çayına, 20,3 hektarı da diğer yan derelere aittir.

Filyos Havzasına Ait Başlıca Akarsular

Filyos havzasının Bolu ili sınırları içindeki başlıca akarsuları Büyüksu, Mudurnu suyu ve Gerede çayıdır (Ulusu çayı).

Büyüksu Çayı:Abant gölünden çıkar, sonra bazı küçük yan derelerle beslenerek Bolu ovasına girer. Bu akarsu Gökçesu yakınlarında Çağa deresi ve Mengen çayı ile birleşir ve kuzeye doğru akarak Devrek çayı adını alır ve Yedigöller’in 10 km kadar kuzeyinde il sınırını terk eder; ilerde Çaycuma güneyinde Filyos çayına karışır.

İldeki yağış alanı 182 km2, ortalama yükseltisi 775 m’dir. En yüksek akım şubat aylarında 38 m3/sn, en düşük akım ise eylül aylarında 0,10 m3/sn’dir. Ortalama su seviyesi en yüksek şubatta (180 cm), en az eylülde (19 cm) olarak ölçülmüştür.

Mudurnu Suyu: Mudurnu ilçe merkezinin 20 km kadar kuzeydoğusundaki dağlardan kaynaklanır; belirli bir kaynağı yoktur, küçük kaynaklardan ve yan derelerden beslenir.

Aslında Bolu ovası girişinde Büyüksu’ya karışan bir koldur; ancak çevrilerek Gölköy barajına aktarılmıştır. Yağış alanı 124 km2, ortalama yükseltisi 745 m’dir. En yüksek akım nisanda 4,7 m3/sn, en düşük akım ağustosta 0,57 m3/sn’dir. Ortalama su seviyesi en yüksek nisanda 80 cm, en düşük ağustosta 27 cm ölçülmüştür.

Gerede Çayı (Ulusu): Köroğlu dağlarının kuzey yamaçlarından doğar ve bu dağların eteklerinden kuzeydoğu-doğu yönlerinde akar. Belirli bir kaynağı yoktur. Köroğlu dağlarından inen yan derelerle beslenir. Adı önce Ulusu’dur, Gerede ovasına girdikten sonra ise Gerede çayı olarak değişir. Bu ovada kuzeydoğu-doğu yönünde akarak, İsmetpaşa tren istasyonunun 10 km kadar batısında Bolu il sınırını terk eder; Çankırı Kastamonu sınırında Filyos’un bir kolu olan Yenice ırmağına karışır.

Sakarya Havzasına Ait Başlıca Akarsular

İl sınırları içinde Sakarya havzasına ait başlıca akarsular da Mudurnu çayı, Aladağ çayı, Göynük çayı ve Çatak çayıdır.

Mudurnu Çayı: Abant dağlarının güney yamaçlarından doğar, belirli bir kaynağı yoktur. Yan dereler ve küçük kaynakların birleşmesi ile meydana gelir. İlk çıkış alanının ormanlık olması, buralara düşen yağışların daha fazla oranda yeraltına sızmasını sağladığından, Mudurnu çayının suları fazla değildir. İlkbaharda düşen fazla yağışların ve eriyen kar sularının etkisiyle taşkınlar olabilmektedir. Bu akarsuyun akış yönü batıya doğrudur. Taşkesti yakınında Kuzey Anadolu fay kuşağına bağlı morfoloji etkisiyle büküntü yapar; bu yakınlarda Abant gölü batısından gelen Balatça çayı ile birleşir ve sonra batıya doğru Dokurcun yakınlarında il sınırını terk ederek, yine Kuzey Anadolu fayının oluşturduğu
Dokurcun vadisi içinde Sakarya ili topraklarına girer.

Aladağ Çayı: Köroğlu dağlarında Sarıalan yaylasından doğar; güneye doğru gittikçe irili ufaklı bir çok yan dere ile birleşir, sonra Yayla dere, Ulu dere ve Abdal dereleri ile birleşerek, il sınırı dışında Sakarya nehri üzerinde kurulu Sarıyar barajına dökülür. Aladağ çayı Seben ilçesi içinden geçen bir akarsudur.

Göynük Çayı: Çubuk gölünden kaynaklanır, yan derelerle beslenir, batıya doğru akarak Göynük ilçe merkezinin içinden geçer; daha sonra İbrahimler deresi ve Hatip deresini de alarak, Göynük’ün yaklaşık 20 km. batısında il sınırını terk eder ve Sakarya ili topraklarında Sakarya nehrine karışır.

Çatak Çayı: Göynük güneyinde Taşlıdoruk tepenin güney yamaçlarından doğan çok sayıda dere Himmetoğlu köyünün 5 km kadar güneydoğusunda birleşerek Çatak çayını oluşturur. Buradan güneye doğru 7-8 km kadar aktıktan sonra il sınırını terk eder; sınırdan sonra 7 km kadar güneyde Sakarya nehriyle birleşir. Yağışların düzensiz, yağış alanının kısmen ormansız, morfolojik yapının elverişsiz olması nedeniyle düzensiz rejimli bir akarsudur. En fazla akım nisan-mayıs, en düşük akım temmuz-ağustos aylarında görülür. (Bolu İl Gelişme Planı Çevre ve Mekansal Yapı Sektör Raporu)GÖLLER

Bolu ili doğal göl sayısı bakımından da zengin sayılan illerimizden biridir. Ancak sayıları 9’ u bulan doğal göller arasında, Yeniçağa gölü dışındakiler küçük göllerdir. Küçük olmalarına karşın, zengin doğa güzellikleri içinde bulunmaları, yerleşim yerlerine yakınlıkları ve ulaşım kolaylıkları Bolu’nun yaylaları gibi, göllerini de önemli doğal turistik değerler arasına katmaktadır.

Yeniçağa Gölü:


Yeniçağa ilçe merkezinin kuzey bitişiğindedir. Rakımı 989 m olan, oldukça sığ bir göldür. Alanı 260 ha’dır. Ancak yağış durumuna bağlı olarak mevsimsel değişiklikler görülür. Göl Kuzey Anadolu fay hareketinin oluşturduğu bir tektonik çöküntü içinde su birikmesiyle meydana gelmiştir. Çevresinde sazlık ve bataklıklar vardır. Gölün suyu Çağa deresiyle Mengen yakınında Büyüksu çayına boşalır.

Abant Gölü:


Bolu’nun 32 km güneybatısında, Abant dağları üzerinde, Kuzey Anadolu fay vadisi içinde ve bu fayın etkisiyle oluşmuş tektonik bir göldür. Rakımı 1325 m, alanı 128 hektardır. En derin yeri 17 m’dir. Bazı kaynaklarda bu rakam 45 m olarak verilmektedir. Yeraltı suyu ve yan derelerle beslenir. Abant suyu adıyla gölden çıkan akarsu Büyüksu çayının kaynağını oluşturur.

Yedigöller:


Bolu’nun 42 km kuzeyinde , gür ormanlar içinde yedi adet küçük gölden oluşan göller topluluğudur. Göllerden dördü, diğer üçüne göre daha büyük alanlar kapsamaktadır. Dördü sürekli su tutabilmekte, diğer üçünün suları ise yaz aylarında kurumakta veya çok azalmaktadır.

Bu gölleri içine alan 550 hektarlık alan 1965 yılında Milli Park olarak koruma altına alınmıştır.

Heyelan etkisiyle oluşmuş 7 gölün isimleri şöyledir: Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İnegöl ve Sazlıgöl. Göller, aralarında 100 m. yükseklik farkı bulunan iki plato üzerinde yer alırlar. Bu platoların ortalama rakımı 780 m’dir. Göllerin en büyüğü olan Büyükgöl’ün alanı 22,5 dekar, en derin yeri 15 m’dir.

Karamurat Gölü:


Mudurnu’nun 30 km kuzeybatısında, Karamurat köyü yakınındadır. Etrafı yükseltilerle çevrili bir çanak içinde küçük bir göldür. Dipten kaynayan ve etraftaki yükseltilerden inen sularla beslenir.

Karagöl:


Kıbrıscık - Beypazarı yolu üzerinde, Bolu-Ankara il sınırı yakınında yer alan, 1 ha genişliğinde, küçük fakat oldukça derin bir heyelan gölüdür.

Gerede Gölü:


D-100 karayolunun güney kenarında, Gerede batı çıkışında ve şehir merkezine 2,5 km mesafede; doğu-batı boyutu 250 m., kuzey-güney boyutu 100 m olan bir göldür. Kuzey Anadolu fayı üzerinde oluşmuş küçük bir tektonik göldür.

Sünnet Gölü:


Orman içi dinlenme yeri özelliğine sahip bir göldür. Göynük’ün 27 km doğusunda yer alır. Rakımı 820 m, en derin yeri 22 m, alanı 18 ha olarak verilmektedir.

Sülük Gölü:


Göynük’ün 15 km kuzeydoğusunda, etrafı yeşilliklerle çevrili küçük bir göldür. Heyelan sonucu oluştuğu kabul edilmektedir.

Çubuk Gölü:


Göynük’ün 11 km kuzeyinde, Çubuk köyü yakınında, ilin küçük göllerinden biridir. 15 ha. genişliğindeki gölün en derin yeri 13 m’dir. Çubuk gölü de, ildeki çoğu küçük göller gibi, bir heyelan gölüdür. Gölün kuzey kenarında da Gölbaşı köyü bulunmaktadır.

Gölköy Baraj Gölü:


Bolu merkezine 8 km. uzaklıkta, Bolu Ovası’nı sulama amaçlı Gölün su toplama hacmi 24.000.000 m3, en derin yeri 20 m. kadardır. Su seviyesi yüksek iken barajın alanı 185 Ha. bulmaktadır.

Gölcük Göleti:


Bolu-Seben Karayolu üzerinde, Bolu merkezine 13 km. uzaklıktaki rekreasyon amaçlı Göletin yüzölçümü 45.000 m2’ dir.

Aladağ Göleti:


Bolu’nun 25 km. güneyinde Aladağlar’ın yüksek ve ormanlarla kaplı düzlüğünde, Aladağ çayı üzerinde bulunmaktadır. Rekreasyon amaçlı Göletin yüzölçümü 66.4 ha’ dır. (Bolu İl Gelişme Planı Çevre ve Mekansal Yapı Sektör Raporu)


AVLANMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI İÇ SULAR

Merkez

İncegöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl,
Seringöl, Sülük Gölü, Karadere
Gölcük Göleti ( Özel Avlanma izni hariç)

Yedigöller

Büyükgöl (Özel Avlanma İzni hariç)
Deringöl (Özel Avlanma İzni hariç)
Ayıkaya, Karadere, Etlen dereleri, Çalderesi ve kolları

Mengen

Şirinyazı Göleti, Geyik Gölü, Hızardere

Kıbrıscık

Karagöl

Göynük

Sünnet Gölü

Mudurnu

Abant Gölü (Özel Avlanma İzni hariç)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

turna

Aktif Üye
Katılım
24 May 2010
Mesajlar
201
Tepkime puanı
16
Puanları
18
Yaş
73
Konum
Ankara
Adı
F.Mehmet KORAY
Ellerinize sağlık, buralarda balık durumları nedir? balıklardan da bahsetme imkanınız varsa güzel olur.
 

hypre

Yeni Üye
Katılım
13 Haz 2010
Mesajlar
21
Tepkime puanı
2
Puanları
3
Yaş
33
Konum
antalya
Adı
semih ysmh
Kan Grubu
O Rh Negatif
bende çok merak ediyorum yeni çağ gölünde avlanabiliyoruz fakat diğer göllerin balık durumunu bilmiyorum..
yeni çağ gölünde sazan ve gelincik(kadife) balıklarını avlayabilirsiniz...
 

bolu14

Yeni Üye
Katılım
9 Eki 2013
Mesajlar
10
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Konum
Bolu
Adı
Barış
Buradaki bilgiler hakkında bilgim dahilinde biraz güncelleme yapayım.Bolu Gölköy baraj gölünde Nadir de olsa sazan çıkıyor turna balığı atılmış nadir de olsa turna var tatlı su levreği çıkıyor.Eskiden kadife vardı bu sene denk gelmedi.Tatlısu kefali de var.Bu göl eskisi gibi verimli değil.
 

bolu14

Yeni Üye
Katılım
9 Eki 2013
Mesajlar
10
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Konum
Bolu
Adı
Barış
Yeniçağa Gölüne gittim orada balık verimi iyi hafta sonları yoğun olduğu için olta atılacak yer olmadığı söyleniyor çevresi genelde sazlık.Göldeki balıkların yenmediği söyleniyor ben bu yüzden tuttuğum balıkların hepsini geri saldım.Sazan kadife ve kefal balıkları var ayrıca bu japon balıklarından da çıkıyor.
 

bolu14

Yeni Üye
Katılım
9 Eki 2013
Mesajlar
10
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Konum
Bolu
Adı
Barış
Seben Gölünde sazan ve tatlı su kefali varbalığı var be sene için balık verimi iyiydi
 

bolu14

Yeni Üye
Katılım
9 Eki 2013
Mesajlar
10
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Konum
Bolu
Adı
Barış
Bolu Aladağ Gölünde eskisiden güzel balık vardı ama şimdilerde orada nadir balık çıktığı söyleniyor.Sazan tatlı su kefali ve kadife balıkları var.
 

bolu14

Yeni Üye
Katılım
9 Eki 2013
Mesajlar
10
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Konum
Bolu
Adı
Barış
Bolu Gölcük için alabalık olduğu söyleniyor ancak ben tutanı görmedim.Gölde kadife ve tatlı su kefali bulunuyor.Ücret karşılığı olta ile avlanabiliyorsunuz.Piknik yapıp ailecek vakit geçirmek için doğa harikası bir yer.
 

SuSKuN1482

Yeni Üye
Katılım
12 May 2014
Mesajlar
4
Tepkime puanı
1
Puanları
3
Yaş
38
bu sayılan yerlerde düzce ve sakaryadan gelen arkadaşlar 1 hafta kamp kurup afedersiniz ama ***unu çıkarana kadar avlanıyolar.sezon açılır açılmaz hemen buraya akın ediyorlar ve boludan kalkıp oraya vardığımızda olta atacak yer bulamıyoruz ne yazıkki
 

demirciler_14

Yeni Üye
Katılım
21 Tem 2014
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Bu sayılan yerlerde at-çek yaparak avlanmak için bana önerebileceğiniz sahte var mı.