Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için forumka kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Sinarit Balığı ve Bu Balığın Avında Kullandığım Takımlar

Burak Karadeniz

Daimi Üye
Katılım
2 May 2010
Mesajlar
571
Tepkime puanı
107
Puanları
43
Yaş
67
Adı
Burak Karadeniz
Değerli arkadaşlarım,sinarit balığını kısaca tanıtmak gerekirse;sinarit balığı Sparidae Familyasındandır ve literatürde bilimsel adı Dentex Dentex olarak geçer.Son derece güçlü ve avı da bir o kadar zor olan bu balık,denizlerimizden Ege ve Akdeniz’de yaşam alanı bulur ve avcılığı da çok zevklidir.Bundan 30-35 yıl kadar önce Marmara Denizi’nde de bolca bulunup,avcılığı yapılır ve Marmara’nın yerli balıkları arasında sayılırken,aşırı ve bilinçsiz avcılık,çevre kirliliği,boğazlardan geçen gemi trafiğinin artması gibi nedenlerden dolayı,bu balık Marmara Denizi’ni terk etmiş ve günümüzde halen bu balığın avını Marmara Denizi’nde yapma imkanı kalmamıştır.30cm ye kadar olanlarına sinarit palazı denilen bu balık ileri yaşlarında 1 metreye yakın bir boya ve 13-15kg gelen bir ağırlığa kadar büyüyebilir.Çok kuvvetli bir çene yapısına ve koni biçiminde yine çok güçlü ve sağlam dişlere sahiptir.Sevdiği yemler arasında zargana,kalamar,sübye,iskorpit,uskumru,kolyoz,
istavrit,izmarit,hani,gelincik gibi balıklar ilk sırada yer alır ve sinarit balığının avında bu yemleri kullanmak başarı şansını arttırır.Üreme mevsimleri ilkbahar ayları olup,bu dönemde çoğalmak ve yeni nesil üretmek için kışın çekildikleri 200-300 metreye kadar varan derinliklerden 3-5metre derinliğindeki sığ sulara kadar gelirler.Yaz dönemini sığ sularda geçirdikten sonra kışa doğru suların soğumasıyla birlikte tekrar daha derin sulara doğru çekilirler.Denizlerdeki yaşam alanlarını kırma taşlık ve kayalık olan yerlerden seçerler.Sinarit balığı karakteri itibariyle yem olarak seçtiği balığı takip eden,onu devamlı kovalayıp sıkıştırarak saldırıp,yiyen bir balık değildir.Bir dip balığı olan sinarit kendisini gizlemeye uygun gördüğü bir kaya arkasına,bir kovuğa yada Posidonia diye de bildiğimiz deniz çayırlarının içine saklayarak,önünden geçen yem balığına birden saldırıp parçalayarak avlayan,özellikle de yaralı ve aksayarak yüzen yem balıklarına saldırmayı tercih eden bir balıktır.Bu nedenle başarılı bir av için kullandığımız takımı ve yemi sinarit balığının gelip bulmasını beklemememiz.aksine bizim kullandığımız takımı ve yemi sinarit balığının bulunduğu ve yaşam alanı olarak seçtiği yerlerden geçirmemiz,balığın yemi görmesini ve ona saldırmasını sağlamamız şarttır.,Bu gibi meraları ve kerterizlerini biliyor,sevdiği ve tercih ettiği yemi ve avına uygun takımı kullanıyorsak,bu balığın avında başarıda o denli kaçınılmaz olacaktır.
Benim Saros Körfez’inde sinarit avında kullandığım takımlara gelince;aşağıda detaylarını anlatmaya çalıştığım başlıca iki çeşit takım kullanıyorum.

1-Seğirtme Oltası: Bu takım ağırlık olarak ,muhtelif büyüklüklerde her iki ucu yaylı kurşun veya ortası delikli oval sıralı kurşun kullanılan,yem olarak öncelikle tercihen canlı balık,o olmaz ise sahte balık veya kaşık kullanılarak,derinlik durumuna göre kurşun miktarında eksiltme ve ilave yapılarak sığ su ve orta suda sırtı şeklinde çekilen,genellikle yazın suların ısınması ile birlikte kıyı yollu 8-12metre derinlikler arasında sırtı şeklinde çekilerek kullanılan bir takımdır.Yem olarak canlı balık kullanıldığında,yem balığının cinsine ve büyüklüğüne uygun olarak,takımın ucunda bulunan ve yemin takıldığı uzun olta iğne düzeneğindeki tutucu iğne gurubu yem balığının ağzını kapamaya yarayan küçük gezer iğnenin dışında bir veya iki adet tutucu iğneden oluşturulur.Örneğin;zargana yeminde iki tutucu iğne kullanılırken,uskumru vanosundan yem yaptığımızda,tek tutucu iğne kullanmak uygun düşer.
Takımın olta kısmında tercihen mantara kasnağa veya çıkrık makineye sarılı 85 kulaç(150metre) uzunluğunda 0.70mm kalınlığında açık yeşil veya sarı renkli misina olta bedeni olarak kullanılır.Sarılı haldeki bu misinanın ucuna 90-100gr ağırlığında bir adet ortası delikli oval kurşun veya uçları yaylı kurşun takılarak,boşta kalan uca 4cm büyüklüğünde bir fırdöndü bağlanır ve takılan kurşun kıstırma bu misina üzerinde sabitlenir.Bu fırdöndünün diğer ucuna yine 0.70mm kalınlığında aynı misinadan 2 kulaç uzunluğunda,kolçak diye tabir ettiğimiz bir ek beden bağlanır.Ek bedenin boş olan ucuna yine bir adet 90-100gr ağırlığında ortası delikli oval kurşun veya uçları yaylı kurşun takılarak,boşta kalan uca 4cm uzunluğunda bir fırdöndü bağlanır ve yine bu kurşun kıstırmada misina üzerinde sabitlenir.Bu fırdöndünün boş olan diğer ucuna 15 kulaç uzunluğunda ve 0.70mm kalınlığında aynı misinadan bağlanarak,bununda boşta kalan ucuna 3cm uzunluğunda bir fırdöndü takılır.Bu fırdöndünün diğer ucuna da 8 kulaç uzunluğunda,aynı renkte 0.60mm kalınlığında esas beden bağlanır.Bu bedenin sonuna da,canlı balıkla gezilecekse,uzun olta iğne gurubu,sahte balıkla gezilecekse rapala,kaşıkla gezilecekse 4-5no metal kaşık bağlanarak takım tamamlanır.
Bu takımla genellikle 8-12metre derinlikteki sığ sularda rölanti hızda gezilerek sinarite sırtı çekildiği için makbul olan yemin dipten 1-2 kulaç yukarıda gelmesinin sağlanmasıdır.Bu da o günkü rüzgar,akıntı ve dalga durumuna göre teknenin hızını ayarlayarak ve sabit olarak kullanılan toplam 180-200gr ağırlığındaki iki adet kıstırma kurşununun hemen yanlarına takviye kıstırma kurşunlarından ilave yada azaltma yapılarak temin edilir.Sırtı sırasında üzerinden yada yakınından tekne ile geçilen sinarit balığının,motorun gürültüsünden ve pervane suyundan ürküp kaçması olasılığı düşünülerek,balığın bu korku ve paniği atlatıp,kaçtığı yerden tekrar yem balığını görerek,onunla ilgilenmesinin temini amacıyla,son kurşundan sonra iğne gurubuna kadar olan beden ve esas bedenden oluşan toplam 15+8=23 kulaçlık uzunluk bilinçli olarak,sığ sularda gezildiği ve ürküp kaçan sinaritin yeme olan ilgisini tekrar çekebilmek amacıyla özellikle uzun tutulmuştur.Bu uzunluk şayet motorunuz 4 zamanlı ve çok sessiz çalışıyor,pervane suyunu da az çıkarıyorsa,terciğinize göre daha da kısa tutulabilir.
Takımın önce yemi ve beden misinasının bir kısmı tekne rölanti hızda giderken denize bırakılır.Canlı yem balığının veya sahte balığın düzgün yüzüp yüzmediği kontrol edilir,herhangi bir aksaklık yoksa takımın beden kısmının geri kalanı kontrollü bir şekilde denize bırakılır.Ele gelen son fırdöndüden sonra 25-30 kulaç daha olta bedeninden salınarak av mahallinde gezilmeye devam edilir.
Seğirtme Oltasının Oluşumu Ana Hatlarıyla Çizim Halinde Aşağıda Gösterilmiştir.

2-Dip Sürütmesi(Uzun Olta):Kullanılış biçimi ve şekil olarak bir kaç ayrıntı dışında” Uzun Olta İle Lüfer Avı” başlığı altında yapılışı ve kullanışından detaylı bir şekilde bahsettiğimiz oltanın aşağı yukarı aynısıdır.Genellikle 10-15 kulaç derinlikten başlayarak,kırma taşlık ve kayalık bölgeler ile yar başlarındaki sinarit meralarının bulunduğu daha derin sularda,o günkü rüzgar,akıntı ve dalga durumuna göre teknenin hızını ayarlayarak 300-500gr ağırlığındaki iskandilin dipten 1-2kulaç kadar yukarıdan gelmesini sağlayıp,rölanti hızda gezilerek çekilir.Av sırasında tercihen canlı balık,bulunamadığında ise sahte yem veya kaşık kullanılsa da,makbul olanı ve en iyi verim alınanı canlı balıkla avlanmaktır.Canlı yem balığı kullanıldığında,yem balığının cinsine ve büyüklüğüne uygun olarak takımın ucunda bulunan ve yemin takıldığı uzun olta iğne düzeneğindeki tutucu iğne gurubu yem balığının ağzını kapamaya yarayan gezer iğnenin dışında bir veya iki adet tutucu büyük iğneden oluşturulur.Örneğin:yem olarak zargana takıldığında gagaya takılan gezer iğne ile birlikte iki tutucu iğne kullanılırken,uskumru vanosu takıldığında bir gezer iğne ve bir tutucu büyük iğne kullanmak yeterli olur.
Takımın olta kısmında tercihen mantara kasnağa veya çıkrık makineye sarılı 85 kulaç(150metre) uzunluğunda 0.80mm kalınlığında açık yeşil veya sarı renkli misina ana olta bedeni olarak kullanılır.Sarılı haldeki bu misinanın ucuna 4cm uzunluğunda bir fırdöndü bağlanır.Bu fırdöndünün ucuna aynı kalınlıkta 1 kulaç misina eklenir.Bu misinanın da boşta kalan ucu,daha önceden hazırladığımız ve 10mm çapında çelik paslanmaz bir halkaya geçirdiğimiz 3 adet 4cm uzunluğundaki fırdöndüden oluşturduğumuz üçlü fırdöndü düzeneğindeki birinci fırdöndünün boşta kalan halkasına bağlanır.Bu düzeneğin ikinci ve ortada kalan fırdöndüsünün boşta kalan halkasına 0.80mm kalınlığında aynı renk 10 kulaç(18metre)misinadan bağlanarak,bununda boşta kalan ucuna 3cm uzunluğunda bir fırdöndü daha takılır.Bu fırdöndünün boşta kalan diğer halkasına da 5 kulaç(9metre)uzunluğunda aynı renkte 0.60mm kalınlığında esas beden bağlanır.Boşta kalan bu esas bedenin ucuna da uzun olta iğne gurubu bağlanır.Çelik halkaya geçirilmiş üçüncü fırdöndünün boşta kalan halkasına ise 0.50mm kalınlığında ve 1metre uzunluğunda bir misina bağlanarak ucuna kasa yapılır ve kullanacağımız iskandil buradan geçirilerek kasalanmak suretiyle oltaya bağlanmış olur.
Bu takımla genellikle derin sularda uzun oltaya dolaştığımız için sinarit balığının motor sesinden ve pervane suyundan ürkerek kaçma olasılığı daha azdır ve beden de o nispette daha kısa tutulmuştur.
Takımın önce bedeninin ucundaki yemi ve bedenin bir kısmı tekne rölanti hızda giderken denize bırakılır.Canlı yemin veya rapalanın düzgün yüzüp yüzmediği kontrol edilir,herhangi bir aksaklık yoksa bedenin geri kalan kısmı kontrollü bir şekilde salınmaya devam edilir.Üçlü fırdöndü gurubunda bağlı bulunan iskandile gelindiğinde,yine iskandilde dibe doğru acele edilmeden çok kontrollü olarak yavaş,yavaş bırakılır.İskandilin dibe dokunmasıyla birlikte,elimizde tutuğumuz olta kısmının misinası 1-2 kulaç kadar dipten yukarı çekilerek ve zaman,zaman bu mesafenin seyir halinde korunup korunmadığı,misinanın salınıp iskandilin dibe değmesiyle birlikte tekrar 1-2 kulaç kadar yukarı çekilerek,kontrol edilmesi suretiyle av mahallinde rölanti hızda gezilmeye devam edilir.Dip Sürütmesi(Uzun Olta)Takımının Oluşumu Ana Hatları İle Çizim Halinde Aşağıda Gösterilmiştir.Seğirtme Oltası Ve Dip Sürütmesi(Uzun Olta) Takımlarında canlı zargana ve uskumru,kolyoz,kalamar gibi balıkları takmak için hazırlayıp kullandığım uzun olta iğne düzeneklerinin resimleri:

Birinci Düzenek (Bir gezer,iki sabit tutucu büyük iğnesi olan):

-İğnelerin Bağlandığı Misina:0.60mm kalınlığında bedenle uyumlu açık yeşil veya sarı
renkli misina.
-Gezer İğneler :Musdat 2315 DT 12 numara paragat iğnesi.
-Tutucu İğneler :Musdat 540 HD 5/0 – 6/0 iğnelerden biri.

İkinci Düzenek (İki gezer bir sabit tutucu büyük iğnesi olan):

-İğnelerin Bağlandığı Misina:0.60mm kalınlığında bedenle uyumlu açık yeşil veya sarı
renkli misina.
-Gezer İğneler :Küçük olan Musdat 2315 DT 12 numara paragat iğnesi.Orta-
da ki sapı halkalı ve halkasının içinden misina geçirilerek ge-
zer hale getirilmiş olan ise Egle Claw 250 A-4/0 iğne.
-Tutucu İğne :Musdat 540 HD 5/0 – 6/O iğnelerden biri.


Üçüncü Düzenek (Bir gezer,bir de tutucu büyük iğnesi olan):

-İğnelerin Bağlandığı Misina:0.60mm kalınlığında bedenle uyumlu açık yeşil veya sarı
renkli misina.
-Gezer İğne :Musdat 2315 DT 12 numara paragat iğnesi.
-Tutucu İğne :Musdat 540 HD 5/0 – 6/0 iğnelerden biri.


İkinci düzenekte ortada bulunan büyük tutucu iğnenin sapının halkalı olması ve iğnelerin bağlandığı misinanın iğne sapındaki halka içinden geçirilmesinin nedeni,bu tür iğne kullanılarak ikinci tutucu büyük iğnenin de gezer iğne haline getirilmesi ve canlı zarganaya iğneleri takarken yemi bozmadan ve fazla yıpratmadan kolayca takabilmek içindir ve canlı zarganayı iğnelere takarken zorlananlarca tercih edilir.
Yine bazı uzun olta iğne düzeneklerinde yem balığının ağzını kapamaya yarayan gezer iğne küçük ama çok kuvvetli, sapı halkalı olanlardan seçilir.Böyle bir iğne kullanılmasındaki amaç bu iğnenin gezer iğne olarak balığın ağzını kapamasının yanı sıra halkasından iğne gurubunu bağlayan misinanın geçirilmesi nedeniyle çok sağlam bir hale gelmesi ve bazı durumlarda yem balığına kafadan saldıran sinarit balığını küçük olmasına rağmen çok kuvveli olduğu için bu iğneyle yakalayarak kaçırmamaktır.


Seğirtme Oltası ve Dip Sürütmesi ( Uzun Olta ) Takımlarında kullandığım üçlü fırdöndü, fırdöndü ve çelik halkaların resimleri:
-Çelik Halkalar: Musdat veya Okuma marka 8-10mm çapında paslanmaz halka.

-Fırdöndüler : Musdat , Overton veya Okuma marka 5/0 ile 2/0 paslanmaz ve çok güçlü çekeri
olan fırdöndüler.Sevgili arkadaşlarım, Yurdumuzun başka bölge ve meralarında sinarit balığı avında daha değişik takımlar ve av teknikleri kullanılabilir ve geçerli olabilir. Bu nedenle hiçbir zaman benim kullandığım sinarit takımları doğrudur ve bu takımdan başka takım ve tekniklerle sinarit balığı tutulamaz gibi bir iddiam yoktur ve olamazda. Benim vermeye çalıştığım bütün bu bilgiler, Saros Körfezin de sinarit balığı avlarken edindiğim bilgi ve deneyimler sonucunda ortaya çıkan hususların ana hatlarıdır ve benim kendi doğrularımdır. Arkadaşlarımın yazdıklarımı da bu anlayış ve hoşgörüyle değerlendirmelerini rica ederim.

Sevgi ve saygılarımla…
 

Hamdi

Admin
Site Admin
Katılım
29 Nis 2010
Mesajlar
21,822
Tepkime puanı
12,152
Puanları
113
Yaş
46
Konum
İstanbul
Adı
Hamdi TEKBIYIK
Kan Grubu
O Rh Negatif

agartan

Moderatör
Yönetici
Katılım
30 Nis 2010
Mesajlar
25,564
Tepkime puanı
14,271
Puanları
113
Yaş
55
Konum
İstanbul
Adı
Şeref
Teşekkürler Burak Abi
Çok faydalı olacak bilgiler
Eline sağlık
 

Volkan

Daimi Üye
Katılım
30 Nis 2010
Mesajlar
1,565
Tepkime puanı
104
Puanları
48
Yaş
40
Konum
Ankara, Bandırma
Adı
Volkan
Burak abi ellerine sağlık. Levrek için kullandığın seğirtme takımları da çok merak ediyorum.
 

tutarfatih

Aktif Üye
Katılım
2 May 2010
Mesajlar
293
Tepkime puanı
21
Puanları
18
Konum
İstanbul
Adı
Fatih
Burak abi elinize emeğinize sağlık. Gördüğüm en iyi ve en anlaşılır takım tariflerinden birini sunmuşsunuz.
Sevgiler selamlar...
 

Surffishing

Daimi Üye
Katılım
30 Nis 2010
Mesajlar
4,675
Tepkime puanı
114
Puanları
38
Yaş
48
Konum
Balıkesir
Adı
Erdal
Çok teşekkürler Burak abi..Hakikaten altın kıymetinde bilgiler.Ellerine,emeğine sağlık:)
 

OZAN IŞIK

Moderatör
Yönetici
Katılım
2 May 2010
Mesajlar
7,996
Tepkime puanı
4,742
Puanları
113
Yaş
35
Konum
Şişli, İstanbul
Adı
OZAN
Kan Grubu
O Rh Pozitif
Burak Abi gerçekten çok yararlı bir paylaşım ve bilgi kaynağı çok teşekkürler. Mutlaka işimize yarayacak bilgiler bunlar:)